Zlato, nebo raději ČEZ? Dilema dlouhodobého investora
|

Zlato, nebo raději ČEZ? Dilema dlouhodobého investora

Zlato bylo výhodnější v uplynulých pěti letech, z dlouhodobého pohledu je však bezpečnější ČEZ, respektive portfolio dividendových akcií. A jak šlo vydělat z jednoho milionu korun desetinásobek?

ČEZ Zlato Dividendy

Jak vydělat jedenáct milionů z jednoho milionu

Akcie firmy ČEZ jsou takovým "českým zlatem". V minulém desetiletí přinesly investorům nevídaný výnos. Od roku 2002 do poloviny roku 2008 vzrostla jejich cena o neuvěřitelných 2 500 %. Pak ovšem cena prudce klesla během devíti měsíců o 60 %. Od té doby cena opět mírně stoupla a více méně se pohybuje v rozmezí 700-900 korun na akcii.

Pokud jste nakoupili akcie ČEZ před deseti lety za jeden milion korun, v roce 2008 na vrcholu měly hodnotu 24 milionů korun, v březnu 2009 měly hodnotu 10 milionů korun a dnes byste je prodali za 12 milionů korun. A to ve výpočtu nejsou zahrnuty dividendy, s nimi by byl výnos ještě vyšší.

Pro srovnání, u zlata byste za stejné období měli z jednoho milionu dolarů miliony čtyři. V korunách byste na zlatu vydělali za deset let zhruba dvojnásobek vložené částky. A k tomu žádné dividendy.

Srovnání vývoje ceny zlata a akcií ČEZ - 10 let

Z tygra je dnes slon

Není divu, že ČEZ má u nás mezi investory značnou oblibu, vždyť mnoho lidí díky firmě ČEZ zbohatlo, a to počestným způsobem díky vlastnictví akcií v té době růstové firmy.

Dnes už je situace trochu jiná. Z mrštného tygra se stal nemotorný slon. Už od něj nemůžeme čekat skokově rostoucí zisky. Ale můžeme se spolehnout na jeho hmotnost a sílu.

Firma ČEZ má pevné postavení na trhu, ve výrobě elektřiny takřka monopolní, v distribuci přinejmenším oligopolní. Z toho pramení stabilní tržby i zisky společnosti. Zhruba 60 % čistého zisku firma rozděluje svým akcionářům na dividendách, z toho 2/3 inkasuje Ministerstvo financí jakožto majoritní vlastník ČEZu. Vzhledem k tomu, jak vypadá rozpočet České republiky, se dá očekávat, že vláda bude nadále chtít rozdělovat velkou část čistého zisku firmy ČEZ na dividendách.

V uplynulých třech letech činila dividenda 50 Kč, 53 Kč a 50 Kč na akcii. To při aktuální tržní ceně akcie kolem 750 Kč znamená hrubý dividendový výnos ve výši 6,5 %, po zdanění 15% srážkovou daní zůstává roční čistý výnos z dividend 5,5 %. Takže z dlouhodobého pohledu takový výnosnější (ale zároveň rizikovější) "termíňák".

Aktuální cenu akcií ČEZ sledujte zde

Bezpečná investice bez přirážky

Nyní se podívejme na vývoj v uplynulých pěti letech. To je doba, kdy už firma ČEZ přestává růst a mění se z růstové na dividendovou investici. V letech 2007 a 2008 ještě vrcholí růst ceny akcie, ale už je tažený očekáváním dalšího růstu firmy, které se nenaplní. Přehnaný optimismus napříč celým trhem je vystřídán až zbytečně velkým pesimismem. Posléze se cena stabilizuje v rozmezí 700-900 korun na akcii. Dnes stojí kolem 750 korun, stejně jako před pěti lety. Výnos z růstu ceny nulový, ale obrázek vypadá lépe po započtení dividend, kdy čistý výnos činí 24 %.

Srovnání vývoje ceny zlata a akcií ČEZ - 5 let

Pro srovnání zlato podražilo od roku 2007 téměř na trojnásobek. Tedy zlato bylo v tomto období bez diskuze lepší investicí. Nicméně tento růst je tažen očekáváním a předbíhá realitu. Kupní síla papírových peněz pravděpodobně výrazně poklesne, ale neděje se tak ještě dnes, rozhodně ne v takovém rozsahu, v jakém roste cena zlata. Kdo si kupuje zlato, kupuje ho už s 200% přirážkou.

Aktuální cenu zlata sledujte zde

Naproti tomu akcie ČEZ i jiné dividendové akcie v sobě tuto přirážku nemají. Jedná-li se přitom o akcie firem produkujících základní statky primární spotřeby jako energie, vodu nebo potraviny, měly by si z dlouhodobého pohledu při vysoké inflaci taktéž uchovávat hodnotu. A navíc přináší investorům "úrok" ve formě dividendy.

Proto, hledám-li bezpečnou dlouhodobou investici, která mi má uchovat kupní sílu kapitálu, nesahám po zlatu, ale volím ČEZ, respektive portfolio podobných dividendových akcií.

Desatero přikázání dividendového investora: Strategie pro zajištěné stáří