Připravte své portfolio na budoucí rizika
|

Připravte své portfolio na budoucí rizika

Svět je plný otazníků. Spotřebitelská důvěra uvadá, evropská dluhová krize je během na dlouhou trať a americká ekonomika má zařazeno něco mezi neutrálem a jedničkou. Lidé mají strach, mluví se o kolapsu evropského bankovního systému a celých států. Jak se investičně připravit na nejhorší?

Hospodářský růst Světové akcie Dividendy Dluhová krize
Investor v depresi

Investoři jsou nervózní

"Nejistota, která zmítá trhy, reflektuje absenci účinného plánu potlačení evropské dluhové krize a zlepšení ekonomické situace v USA," říká Nathan Erickson, portfoliomanažer Miller/Russell. "Investoři se stáhli a drží hotovost, protože na trzích nevidí příležitosti. Je to znepokojující zejména proto, že i kdyby přišlo podstatné oživení, bude těžké tyto investory získat zpět."

Podle Ericksona je zhruba 9 bilionů USD v hotovosti a na peněžních trzích. "Taková suma by mohla nastartovat tržní oživení, kdyby neležela v hotovostních rezervách," pokračuje Erickson. "Čím déle bude nejistota trvat, tím budou investoři důkladněji zvažovat návrat na trhy."

Experti se shodují, že nervozita a s ní spojená volatilita trhy jen tak brzy neopustí.

Jeff Witt, ředitel výzkumu Private Asset Management, vidí za chabým růstem americké ekonomiky politické neshody a dogmatickou víru v sílu USA. Situace se asi v blízké době zlepšovat nebude. V listopadu má vydat svá doporučení na snížení dluhu "oddlužovací komise" Kongresu (očekává se, že přijde s návrhy poměrně drastických škrtů) a začátkem ledna by měl být ukončen program rozšířené podpory v nezaměstnanosti. Pokud tento program nebude prodloužen, podepíše se to negativně na výrazném poklesu spotřebních výdajů v prvním kvartálu 2012.

Světové zadlužení: Prohráváme důležitou ekonomickou bitvu

Šířící se nákaza v Evropě

"Dohady o řešení dluhové krize v Evropě by mohly vyústit v plnohodnotnou krizi likvidity," říká Witt.

"Je nad slunce jasné, že Řecko zbankrotuje. Kontrakty CDS vyjadřují 96% pravděpodobnost defaultu," upozorňuje Erickson. "Pokud nebude dobře řízeno riziko nákazy, mohly by být ohroženy především Itálie a Španělsko."

Podle Ericksona bude Evropské unii trvat hledání řešení delší dobu. Zatím nezná způsob, jak zabránit nákaze. A to je jediná cesta z krize. Daní za toto čekání je přetrvávající nejistota na trzích.

Doba pro defenzívní strategie

Současné podmínky a obavy na trzích by měly investory vést k sestavování konzervativních a defenzivních portfolií.

"Tíhneme k defenzívním titulům, přestože některé sektory, jako třeba veřejné služby, už mohou být nadhodnoceny," říká Witt. "Dále preferujeme dividendové tituly, protože mnohé společnosti vykazují zdravé rozvahy s potenciálem pokračovat v ročním navyšování dividend."

Dividendy se v roce 2012 budou výrazně podílet na celkových výnosech z akcií, proto by investoři měli využít případných propadů k navýšení pozic právě v těchto titulech.

Co se týče dluhopisů, Witt by se držel durace mezi 5 až 7 lety, přednost by měly mít vybrané korporátní a municipální bondy. Dále doporučuje kombinované investice s akciovou i dluhopisovou složkou.

"Jakmile makroekonomická nejistota opadne, bude čas na přehodnocení defenzívní strategie," dodává Witt. Nemělo by k tomu ovšem dojít v blízké době. Absence schopného politického vedení ve vyspělých zemích (zejména v Evropské unii a USA) tomu nenasvědčuje. "Investoři musejí vyčkat, až se věci vyjasní."

Mladé trhy nabízejí zajímavé příležitosti

"Trhy ovládají spíše emoce než fundamenty," říká Erickson. "Investoři by toho měli umět využít. Když totiž trhy zmítají emoce, mohou lidé dostat slušně zaplaceno za podstupované riziko."

To lze demonstrovat na příkladu emerging markets, které po třetím čtvrtletí ztrácely přes 25 % své hodnoty bez jakéhokoli fundamentálního důvodu. "Rozvíjející se trhy budou vykazovat stále vyšší míru růstu a zdravější rozvahy ve srovnání s mnoha vyspělými státy, a proto mohou investorům nabídnout atraktivní výnos v poměru k riziku."

Zatímco někteří stratégové nevidí velkou šanci, že by se evropské trhy dostaly ze současného obchodního pásma, podle Boba Dolla, hlavního akciového stratéga BlackRock, by výraznější pokrok v řešení evropské dluhové krize mohl znamenat pro vyspělé trhy dlouhodobě udržitelný růstový trend. Předpokladem je samozřejmě pokračující zlepšování situace na trhu práce.

A když evropští politici v řešení krize pohoří? Oči pro pláč mějme stále připravené...

Zdroj: Smartmoney.com