Turbulence na trzích: Vydělat neumějí ani hedgeové fondy
|

Turbulence na trzích: Vydělat neumějí ani hedgeové fondy

V posledních několika měsících jsme na finančních trzích svědky mimořádných turbulencí a vysoké volatility. Makroekonomické události určují směr a nečekaná prohlášení politiků jsou schopná během chvíle otočit vývoj na trzích o 180 stupňů. Index volatility VIX se z hodnot kolem 17 bodů vyšplhal až k úrovním kolem 45 bodů. Prostředí je pro investory a spekulanty obtížné. Potvrzují to i výsledky hedgeových fondů, kterým současná situace nepřeje. Většina z nich se pohybuje v červených číslech.

Světové akcie Dluhová krize Hedgeové fondy

Výprodeje na finančních trzích z třetího čtvrtletí se výrazně podepsaly na výkonnosti hedgeových fondů ve světě. Podle údajů Hedge Fund Research (HFR) je 80 % všech fondů v letošním roce v červených číslech, což je nejhorší výsledek od konce prvního čtvrtletí 2009. Ještě na konci druhého kvartálu vydělávalo klientům 44,2 % fondů.

Skutečné výsledky však mohou být pro průměrného investora ještě horší. Největší příliv finančních prostředků ze strany klientů totiž nastává po obdobích prudkého růstu výkonnosti, což bývá velmi často blízko vrcholu, po kterém přichází propady. Jedním z příkladů může být obrovský příliv prostředků do fondu Johna Paulsona, který vydělal na hypoteční krizi v roce 2007.

Tabulka 1: Procento hedge fondů - výběry a vklady kapitálu (Zdroj: HFR)

Procento hedgeových fondů - výběry a vklady kapitálu

Z tabulky 1 je zřejmé, že ve 3Q jsme v případě 61 % všech hedgeových fondů byli svědky odlivu kapitálu.

Obrázek 1: Výkonnost hedge fondů v jednotlivých měsících - Barclay Hedge Fund Index (Zdroj: BarclayHedge)

Výkonnost hedgeových fondů v jednotlivých měsících - Barclay Hedge Fund Index

(Data za říjen jsou pouze odhadem, který vychází z dosud neúplných informací.)

O obtížném prostředí pro hedgeové fondy na finančních trzích vypovídá obrázek 1, kde je zobrazena měsíční výkonnost Barclay Hedge Fund Indexu. Jedná se o index sestavovaný společností BarclayHedge, který zachycuje průměrnou výkonnost všech hedgeových fondů, které jsou obsaženy v databázi firmy.

Z obrázku je zjevné, že se fondy potýkaly se ztrátami v období května až září, přičemž září bylo co do výkonnosti nejhorším měsícem od října 2008. Situace se zlepšila v říjnu, kdy se na finanční trhy dostavil optimismus a po prudkých výprodejích nastala korekce vzhůru. Říjnová data jsou zatím pouze odhadem. Od počátku roku dosahuje průměrná výkonnost všech hedge fondů (Barclay Hedge Fund Index) -3,89 %.

Obrázek 2: Výkonnost hedge fondů v jednotlivých měsících - Barclay Hedge Fund Index (Zdroj: BarclayHedge)

Výkonnost hedgeových fondů v jednotlivých měsících - Barclay Hedge Fund Index

(Na obrázku 2 jsou vyznačeny extrémní propady v měsíční výkonnosti hedge fondů (roky 1998 a 2008), které byly následovány několika velmi příznivými lety.)

Na obrázku 2 je zachycena výkonnost hedgeových fondů v jednotlivých měsících od roku 1997. Je zjevné, že i v tomto případě se investorům vyplatí být kontrariány. Rozumný investor, který pečlivě vybral hedgeový fond, investiční strategii či jiný investiční program, vstupuje do nových pozic či přikupuje pozice v době, kdy nastaly poklesy. Statistiky ovšem naznačují, že většina investorů dělá pravý opak a nakupuje po prudkém růstu a několika měsících pozitivních výsledků.

Emoce pryč! V investování jsou jen na obtíž