Výhled cen ropy na příští měsíce
|

Výhled cen ropy na příští měsíce

Cena ropy Brent od května kolísá v pásmu 103 až 120 USD/brl. Situace v regionu severní Afriky a Blízkého a Středního východu se částečně zlepšila (Libye), ale vzrostlo napětí v Sýrii, destabilizuje se situace v Egyptě a komplikuje se situace kolem Íránu, takže riziková přirážka plynoucí z možnosti dalšího významného narušení dodávek z regionu je stále oprávněná.

Ropa

Proti růstu ceny ropy působí momentálně silné obavy z pomalejší globální ekonomiky (dluhová krize v EMU, zpomalení ekonomiky v USA, obavy o vývoj v Číně), a tedy i slabšího růstu poptávky po ropě.

Krátkodobý výhled (1 měsíc): Cena ropy Brent je podle názoru ČS mírně vyšší, než by odpovídalo fundamentálním faktorům (rovnováha poptávky a nabídky, marginální náklady na těžbu) a současné situaci a vyhlídkám světové ekonomiky (pomalý růst jako hlavní scénář s převažujícími riziky směrem dolů).

Dokud však nedojde k uklidnění situace na Středním východě, měla by se udržet významná riziková přirážka odrážející možnost významného narušení dodávek ropy z regionu (Írán). Vyřešení situace v Libyi se do ceny promítne jen postupně kvůli kombinaci nejistoty ohledně budoucího politického uspořádání a dlouhé době plného obnovení dodávek na trh.

Střednědobý výhled (6 měsíců): Klíčovým faktorem ovlivňujícím dlouhodobý vývoj cen ropy bude tempo růstu světového hospodářství a v jeho rámci především výkonnost rozvíjejících se ekonomik. Nejdůležitější by měla být výkonnost čínské ekonomiky.

ČS očekává pokračování relativně pomalého růstu ve světě s tím, že se v poslední době zvýšila rizika horší výkonnosti (recese v EMU, možná i v USA). Z toho plyne očekávatelný pomalejší růst poptávky po ropě.

Objem těžby ropy by měl v příštích dvou až třech letech růst dostatečně na to, aby uspokojil růst poptávky (ČS nepředpokládá výrazné snížení rezervní kapacity OPEC). Vysoká cena ropy způsobená neklidem v oblasti severní Afriky a Blízkého a Středního východu patrně vydrží ještě další měsíce, a ani po uklidnění situace nelze čekat výraznější pokles (pokud nedojde k silné globální recesi).

Šíření nepokojů do států jako Saúdská Arábie (rizikem je především nestabilní situace v sousedním Jemenu) nebo eskalace napětí kolem íránského jaderného programu by měly extrémně negativní dopady (cena ropy nad 150 USD/brl).

Zdroj: Česká spořitelna