Evropské banky potřebují doplnit čtyřikrát více kapitálu než loni. Bude to za rok už 500 miliard eur?
|

Evropské banky potřebují doplnit čtyřikrát více kapitálu než loni. Bude to za rok už 500 miliard eur?

Výsledky zátěžových testů, které provedl Evropský bankovní úřad (EBA) a které byly zveřejněny 8. prosince, ukázaly, že všechny evropské banky potřebují na základě rizikově vážených aktiv doplnit další kapitál. Během roku 2011 se částka, která podle odhadů evropským bankám chybí, zvýšila z 26 miliard eur na 115 miliard eur, tedy více než čtyřnásobně!

Eurozóna Dluhová krize Evropské banky
Banco Santander

Pokud však problém nebude vyřešen, bude tato částka jen úměrně růst. Mnoho analytiků vidí možné řešení v rozsáhlém procesu oddlužení evropských bank. To musí proběhnout řádně tak, aby nebyly ohroženy zranitelné evropské ekonomiky a aby se problém nerozšířil mezi “zdravé” banky.

Vzhledem k současnému stavu evropských bank řada analytiků argumentuje, že jsme blízko proticyklickému dopadu nových kapitálových požadavků na růst půjček. Ve skutečnosti může dojít k tomu, že banky, aby splnily závazky režimu Basel III, budou muset omezit půjčky i vůči profitabilním zákazníkům. V krátkém horizontu jsou tak ohroženy například malé a střední podniky.

V delším horizontu pak i pro domácnosti se silným cash flow a rozvahou bude stále těžší získat úvěr. Výsledkem bude, že banky budou v dalších letech vydělávat méně peněz.

Bankou, která má opravdu problém, je Santander, u kterého odhady hovoří o zhruba 200 miliardách eur úvěrové angažovanosti v aktivech, jako jsou půda a developerské projekty, které negenerují hotovost a které jsou v současné ekonomické situaci neprodejné.