Stříbro: Cena po delší době pod 30 USD. Uzavírá se desetiletý příběh?
|

Stříbro: Cena po delší době pod 30 USD. Uzavírá se desetiletý příběh?

Cena ušlechtilého bílého kovu se vrátila na své hodnoty ze začátku roku. Co bude následovat? To, co předvedla cena stříbra za posledních 10 let, není na komoditách jen tak vidět. Z ceny lehce nad 4 USD se dostala na téměř 50 USD za unci, ale kdo dokázal koupit stříbro pod 5 USD a prodat za více než 40?

Komodity Stříbro

Měsíční graf (10 let)

Ukažme si logaritmizovaný graf, protože rozdíl v minimálních a maximálních hodnotách je příliš velký, a proto je zobrazení normálním způsobem nevhodné.

Použitý indikátor je Bolinger Bands (dále jen BB), jehož základ je dvouletý exponenciální klouzavý průměr. Proč dvouletý exponenciální? Protože dobře odpovídá vlastnostem trhu za posledních 10 let, kdy se cena prakticky stále nacházela v up trendu a pohybovala se (+-) ve dvouletých cyklech.

Všimněte si, jak dělá korekce právě k tomuto klouzavému průměru. Za celou dobu je výjimkou pouze krizový rok 2008, kdy ho cena protnula, aby se sesunula až na -2 směrodatné odchylky. BB je nastaveno -2;+3 sm. odchylky, protože +3 odchylky sedí lépe vlastnostem trhu, který měl směrem nahoru ohromnou sílu, ale zpravidla na 3 sm. odchylkách korigoval, i když strategie prodeje aktiva na 3 sm. odchylkách by moc úspěšná nebyla, neb cena dokázala poměrně dlouho jet podle této linky.

[Aktuální cenu stříbra sledujte zde](http://www.investicniweb.cz/kurzy/komodity/charts/detail/silver/

Nicméně si je potřeba všimnout, že zatímco v letech 2004, 2006 a 2008 se cena dostala nad linku třech sm. odchylek, v roce 2010, respektive na začátku 2011, už toto nedokázala. Signalizovala cena klesající momentum?

Jednoznačně nejsilnější byly roky 2004 a 2006. I v letech 2008 a 2011 byly nejsilnější růsty na začátku roku, v půlce roku korekce a na konci zase růst (i v krizovém roce 2008). V podstatě všechny roky končily růstem ceny, avšak 2011 růstem nekončí. Na druhou stranu je cena v oblasti, kde se obyčejně odráží opět do uptrendu. Nicméně se může stát, že dojde k obdobné situaci jako v roce 2008, kdy se cena propadla až na -2 sm. odchylky, což by v tomto případě bylo až na 12 USD za unci! Nicméně klíčová hodnota pro pokles je 20 USD, kde je silný support. Směrem nahoru je významnou rezistencí minulé high těsně pod 50 USD.

Stříbro - měsíční graf

Na grafu je ještě vidět indikátor MACD, u kterého nastal bear cross na poměrně extrémních hodnotách. Podle všeho se cena stříbra na měsíčním grafu nachází stále na extrémních hodnotách, je zde poměrně slušná korekce nabízející příležitost k dalším nákupům. Na druhou stranu je na trhu vidět klesající momentum a poměrně extrémně vysoké ceny. Pojďme se proto podívat na nižší time frime, ten by mohl prozradit více o budoucím vývoji.

Stříbro - týdenní graf

Opět použijeme logaritmickou stupnici, i když zde už bychom se obešli i s normálním exponenciálním zobrazením. Na týdenním grafu je vidět rostoucí trend ohraničený vzestupnou TL, který tvoří poměrně pěknou střednědobou support linii. Také tu je již zmíněná support úroveň na 20 USD a méně významný support okolo 26 USD.

Poslední červené linky zobrazují sestupný konsolidační kanál. Cena dělá lower high, lower low, což jednoznačně usvědčuje cenu, že se nachází v down trendu. Nic jiného, co by stálo za zmínku, zde vidět není. MACD nesignalizuje žádnou divergenci ani nic jiného, co by předznamenávalo nějakou změnu. Možná pouze zmínka o MACD linkách, které se nacházejí v záporných hodnotách, a tím opět potvrzují, že je cena v downtrendu.

Stříbro - týdenní graf

Pokračování článku najdete na serveru Klubinvestorů.com