Alternativy na trhu s ETF: Lodě, uhlí a oceláři
|

Alternativy na trhu s ETF: Lodě, uhlí a oceláři

V dubnu loňského roku představila společnost ETF Securities tři zajímavé burzovně obchodované fondy, díky nimž se můžete podílet na růstu společností podnikajících v oblasti lodní dopravy, ocelářství a uhelného průmyslu. V portfoliích fondů najdete nejvýznamnější společnosti reprezentující daný sektor.

Ocelářské firmy Uhlí a koks ETF

I když sehrávají tyto fondy u investorů pouze doplňkovou roli, jde o zajímavý produkt, který umožňuje zacílení na velmi úzký segment. Tvůrce ETF uvádí, že jde o oblasti, u nichž je v následujících letech očekáván růst. Do kterých společností investují uvedené fondy?

ETFX DAXglobal Shipping Fund

ETFX DAXglobal Shipping Fund

Jak je již patrné z označení burzovně obchodovaného fondu, do portfolia jsou zařazovány především společnosti podnikající v oblasti lodní nákladní dopravy. ETF kopíruje vývoj indexu DAXglobal Shipping (TR) USD. O zařazení konkrétních společností do indexu rozhoduje tržní kapitalizace a likvidita (průměrný denní objem obchodů na burze za poslední tři měsíce).

Tržní kapitalizace každého titulu musí být minimálně 500 milionů dolarů a průměrný denní objem obchodů musí dosahovat výše alespoň dvou milionů dolarů. Maximální váha jednoho titulu v indexu je omezena na 15 %.

Firmy zařazené do portfolia musejí generovat alespoň polovinu tržeb z činností spadajících do uvedené oblasti. Příkladem mohou být japonské společnosti Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines či Kawasaki Kisen.

Z hlediska regionální alokace mají v portfoliu nejvyšší zastoupení japonské společnosti (41 %). Firmy z USA zaujímají 15 %. Měnou ETF je euro. Podíly jsou obchodovány v jednotkách kusů. Za správu fondu je účtován manažerský poplatek ve výši 0,65 %. ETFX DAXglobal Steel Fund

ETFX DAXglobal Steel Fund

Fond kopíruje vývoj indexu DAXglobal Steel (TR) USD, který se zaměřuje na společnosti podnikající v oblasti ocelářství. Podobně jako v případě předchozího fondu jsou do portfolia zařazovány pouze firmy, u nichž je minimálně 50 % tržeb generováno z činností těžby, zpracování a obchodu s železnou rudou a zpracování oceli.

Pro zařazení titulu do index DAXglobal Steel je opět rozhodující tržní kapitalizace a likvidita. Z hlediska regionální alokace získaly v portfoliu nejvyšší váhu společnosti z Brazílie (30 %), USA (28 %) a Japonska (21 %). Méně než deset procent zaujímá například Francie.

Nejvýznamnějšími společnostmi v portfoliu jsou Vale, United States Steel či Vallourec. Měnou ETF je opět euro a nejmenší jednotkou obchodu je jeden podíl. Správa ETF přijde na 0,65 % ročně.

Informace o ETFX DAXglobal Coal Mining najdete v pokračování článku na serveru ETFs.cz