Tesco: Akciový favorit mezi hypermarkety
|

Tesco: Akciový favorit mezi hypermarkety

Tesco je maloobchodní řetězec se sídlem v Británii, v jehož produktovém portfoliu jsou především potraviny i nepotravinové zboží a pohonné hmoty. Tesco je největším maloobchodním řetězcem v Anglii a pátým největším na světě. Působí v Evropě, USA a Asii. Proč vsadit právě na jeho akcie?

Akciové tipy Maloobchod

Růstové hospodaření

Tržby i zisk rostou Tesku od roku 1992 průměrným meziročním tempem přes 12 %. Růst v posledním roce odpovídá 5,6 % pro tržby a 9,1 % pro čistý zisk.

Na meziročních změnách se období globální krize téměř nepodepsalo, což je podstatný rozdíl oproti konkurenci, která zaznamenala pokles většiny ukazatelů hospodaření.

Růst tržeb Teska je nejznatelnější v Asii. Například v Číně +8,3 %, Indie dokonce +18,3 %. Na 9 zahraničních trzích, kde Tesco působí, si drží první nebo druhé místo.

Tesco - vývoj tržeb a zisku

Nejdůležitější ukazatele hospodaření má Tesco ve srovnání s ostatními společnostmi na evropském trhu velice dobré. Zatímco tržbami zaostává Tesco pouze za Carrefourem, významně společnost převyšuje konkurenty na maržích, ať už provozních, nebo čistých, rentabilita kapitálu (ROE) patří taktéž k nejvyšším. Ve výsledku je tak Tesco svou výkonností před ostatními.

Společnost každoročně navyšuje objem pro výplatu dividendy (až na ojedinělé výjimky) a je zde předpoklad pro udržení tohoto trendu i do budoucnosti. Aktuální čistý dividendový výnos pro akcie Tesco je 3,2 %.

Tesco - vývoj dividendy

Inovační drive

Tesco Bank (TB) je banka, která spadá pod skupinu Tesco. Zaplacením kartou vydanou TB vzniká nárok na připočtení bodů do klientského programu, zároveň získává zákazník možnost čerpat úvěr s atraktivní úrokovou sazbou a odloženou dobou splácení až několik měsíců. To generuje Tescu dodatečný zisk a převádí si zisky z úvěrování nákupů od úvěrových společností k sobě.

Růst objemů poskytnutých půjček za poslední období dosáhl 362 mil. GBP (+8,8 %) a provozní zisk banky vzrostl o 12,2 % na 129 mil. GBP. Zlepšuje se také platební morálka klientů.

Další inovace, které Tesco zavádí nebo zavede, jsou: internetový obchod (již nyní s tržbami 700 mil. GBP, zisky 35 mil. GBP a 170 tis. objednávek týdně), vyzvednutí objednaného nákupu bez vystoupení z auta (Click & Collect), samoobslužné pokladny, otevřené API (Application Programming Interface) pro vývoj aplikací pro nákup přes internet nebo mobilní telefony aj.

Asijský trh má velký potenciál

V Británii stále zaznamenává Tesco růst provozního zisku o 5,5 %, v Evropě o 11,0 % a do dalšího pololetí očekává dále zlepšování výkonnosti. Pozornost se však rok od roku přesouvá do Asie, kde v posledním pololetí dosáhlo Tesco 20% růstu tržeb a 30% růstu provozního zisku.

Ve srovnání s rokem 2005 je proto pochopitelná geografická diverzifikace aktivit společnosti z Evropy na asijský kontinent. **Zatímco před pěti lety pocházelo 80 % tržeb z domácí Anglie, nyní je to o 13 % méně, roste naopak podíl tržeb z Evropy (15 %) a z Asie (z 9 % na 15 %).

Tesco - původ tržeb
Zdroj: CYRRUS