Krátkodobý výhled na české akcie: únor 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Krátkodobý výhled na české akcie: únor 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro únorové obchodování a výhled pro březen 2011.

ČEZ NWR Unipetrol Uhlí a koks Akcie ČR
ČEZ

ČEZ

Leden byl pro ČEZ růstovým měsícem, kdy se vymanil z tlaku vrcholícího na konci roku 2010. Hranice v průběhu ledna, tedy 870 Kč, znamenaly +9,8 % od počátku roku. Za solidním zájmem stojí oživení v segmentu energií jako takovém poté, co se ceny elektřiny dostaly zpět nad 52 EUR hranici. Rovněž zprávy ohledně útlumu příspěvků do polských penzijních fondů pravděpodobně napomohly přesunu prostředků zpět do ČEZu. Zde musíme upozornit, že situace kolem příspěvků do polských penzijních fondů není tak nepříznivá, jak se na první pohled jevilo, díky možnosti fondů snížené příspěvky investovat do akcií ze 100 %, tedy bez omezení. To může způsobit, že se příliv prostředků na polskou burzu ze strany těchto fondů nemusí snížit.

Pro únor jsme na titul poměrně neutrální. Znovu se více projeví závislost na vývoji ceny elektrické energie. Výsledky za rok 2010 (4Q10) by neměly přinést významnější překvapení. Očekáváme dosažení výhledu společnosti. Jen připomínáme, že výhled na celý rok je provozní zisk EBITDA na hodnotě 88,7 mld. Kč, čistý zisk 46,7 mld. Kč.

K cenám elektřiny na 2012 společnost dala letmé vyjádření, že využila zvýšené ceny na začátku roku kolem 52-54 EUR k prodeji budoucích dodávek. Jen připomínáme, že v předešlé prezentaci měl ČEZ na rok 2012 prodáno 38 % kapacity za 51 EUR. Tuto zprávu vnímáme jako lehce pozitivní s tím, že ČEZ je schopen si zajistit zajímavou cenu na rok 2012. Samozřejmě se může jevit protikladně názor, že tím může společnost dávat najevo, že nevěří v budoucí růst cen.

Tento názor však nesdílíme, protože si uvědomujeme, že společnost by chtěla zajistit téměř celou produkci pravděpodobně rok dopředu vzhledem k plánování a utlumení potenciálních rizikových faktorů.

Nadále vnímáme ČEZ jako dostatečně zajímavou defenzivní akcii, která bude podpořena i solidním 5,7% hrubým dividendovým výnosem. Ceny nad úrovní 840 Kč stále vnímáme zajímavě z dlouhodobého hlediska. Z krátkodobého hlediska nevylučujeme stagnaci či krátkodobé vybírání zisků po téměř 10% růstu v průběhu ledna. NWR logo

NWR

Pro NWR byl leden růstovým měsícem, kdy titul předvedl hodnoty až nad hranicí 310 Kč po rychlém růstu cen uhlí na světových burzách. Cenám uhlí pomohly záplavy v Austrálii. Naopak nepříznivým faktorem celkově vnímáno pro spotřebu komodit je monetární utahování v asijských ekonomikách, hlavně v Číně. Důvodem pro tuto hospodářskou politiku je zrychlený růst (například data v Číně) a zvýšená inflace.

Společnost zveřejnila provozní údaje za rok 2010, ceny teplárenského uhlí na rok 2011 a ceny zbytkové produkce pro 1Q2011.

Celkově nás nepotěšil mix prodaného uhlí v roce 2010, kdy se nepodařilo naplnit projekci prodejů koksovatelného uhlí, a tudíž se projeví ve výsledcích za 4Q, které tak budou slabší, než byla naše původní projekce. Co se týče teplárenského uhlí pro rok 2011, tak dosažená cena 71 EUR/t je z pohledu našeho modelu lehce pozitivní (oček. 66 EUR/t).

Nicméně z pohledu některých převážně zahraničních hráčů jsou dosažené ceny spíše konzervativní oproti projekcím. Co se týče dosažených cen pro 1Q2011, zde cenu za koksovatelné uhlí ve výši 165 EUR/t vnímáme pozitivně, avšak v souladu s odhady trhu.

Finanční výsledky 24. 2. budou lehce nižší, než byly dřívější odhady, a to kvůli nepříznivému mixu prodejů uhlí v neprospěch koksovatelného uhlí (lepší marže). Společnost prozatím neoznámila sjednávání koksovatelného uhlí na kvartální bázi, ale domníváme se, že tato situace již letos nastane. Tento krok by umožňoval renegociovat ceny koksovatelného uhlí na kvartální bázi, s čímž by souvisely všechna rizika i potenciál. Očekáváme, že v takovém případě by se titul více obchodoval v návaznosti na vývoj cen uhlí na světových trzích.

Konečně stěžejní informací budou až výsledky cen koksovatelného uhlí na rok 2011, avšak tyto informace budou známé až v průběhu dubna, protože ty se sjednávají na japonský fiskální rok (březen/duben).

Prozatímní výsledky vyjednávání o cenách i oznámení o nepříznivém mixu prodaného uhlí mírně zchladily naše očekávání. Kvůli tomu při cenách nad 290 Kč prozatím zůstáváme spíše neutrální při dalších investicích do tohoto titulu. Významná zpráva bude až na přelomu března/dubna o cenách koksovatelného uhlí. Výsledky budou spíše neutrálního až lehce šedivého vyznění, ale to by mělo být již v cenách. Unipetrol logo

Unipetrol

Zveřejněná provozní data nepřinesla žádné překvapení, a tak i výše objemů, která byla v podstatě jako jediná neznámá, nepřinesla nic nového. Co nás však nepotěšilo, bylo prohlášení společnosti o provozním zisku EBIT za 4Q10, který má dle odhadu společnosti být nižší než ve 3Q. Tento výsledek je nižší, než jsme očekávali. Důvodem je vyšší vliv jednorázových vlivů (opravy atd.), než byla naše projekce. Výsledky (10. 2.) za 4Q, které byly očekávány jako silné, tak budou spíše neutrální.

Na titul bude v krátké době omezeně působit sentiment, technicky vnímáme omezenou činnost většího investora, která byla patrná v minulosti. Z tohoto důvodu očekáváme, že se obchodní rozpětí 190-200 Kč pravděpodobně nebude měnit ani v únoru. Z dlouhodobého hlediska může být výraznějším impulzem další zlepšení hospodářské situace (navázáno na ekonomický vývoj země). Nadále platí, že nižší volně obchodovaný objem na trhu může působit na vyšší volatilitu.