Krátkodobý výhled na české akcie: únor 2011 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: únor 2011 - KB, Erste a VIG

KB, Erste, VIG. Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny, tedy před zveřejněním výsledků hospodaření za 4. kvartál roku 2010.

Banky Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG) Akcie ČR Erste Group Bank
Komerční banka

Komerční banka

Výsledky za 4Q (16. 2.) mohou být zajímavé ani ne tak svými čísly, která jsou většinou v souladu s očekáváním, jako oznámením o výši dividendy. Některé reporty již opětovně poukazují na možnost mimořádné dividendy. Náš základní scénář je hrubá dividenda ve výši 210 Kč (4,9% hrubý div. výnos).

Již minulý rok jsme se zmiňovali o tomto potenciálu díky vysoké kapitálové přiměřenosti, nicméně tento předpoklad se nerealizoval, potenciálně i kvůli nejistotě ohledně regulace bankovního sektoru. Aktuálně je větší informovanost v tomto směru, a tudíž opětovně tento scénář nemůžeme vyloučit. Z našich propočtů se domníváme, že by KB mohla celkově za rok 2010 vyplatit i 300–310 Kč na akcii, tedy o téměř 50 % více, než je náš základní scénář. To by jednorázově zvýšilo hrubý div. výnos na přibližně 7 %.

Na samotná čísla za 4Q jsme celkově pozitivní, kdy očekáváme čistý zisk zhruba 3,4 mld. Kč (+30 % r/r). A mělo by se jednat o rekordní zisk za celý rok.

Pozitivní informace v případě naplnění scénáře s mimořádnou dividendou mohou krátkodobě znamenat kladnou reakci na titulu. Z dlouhodobého hlediska však náhled prozatím neměníme a na titul jsme spíše neutrální, respektive nepředstavuje větší potenciál k naší cílové ceně.

Erste Group logo

Erste Group

Celkový sentiment je na banky i po spíše smíšených výsledcích bank v USA poměrně stabilní. Důležité budou výsledky evropských bank, které budou naznačovat sentiment (začátek února). Dění kolem dluhové krize eurozóny, která na banky dopadá významně, se prozatím uklidnilo. Nedá se však vyloučit, že obdobné zprávy se mohou opětovně objevit.

Výsledky banky (25. 2.) by neměly významně překvapit. Měl by pokračovat trend snižování rizikových nákladů. Očekáváme čistý zisk za 4Q na úrovni 270 mil. EUR (+50 % r/r), a to především díky opravným položkám (náklady rizika). Do budoucna se bude stále sledovat celkový sentiment a vývoj v zemích, jako jsou Rumunsko a Maďarsko. Nesmíme opomenout ani speciální bankovní daně, protože třeba i Polsko se již snaží obdobnou daň zavést. V případě Erste může dle našich odhadů obdobný scénář být naplněn potenciálně u Rumunska, ale celkově již tento fenomén vnímáme spíše jako menšinový.

Výhled na únor: Aktuální ceny nad 36 EUR jsou z našeho pohledu krátkodobě spíše vhodné pro realizaci zisků či krátkodobě krátké pozice. Nicméně z dlouhodobého pohledu jsme na banku stále pozitivní.

VIG logo

VIG

Předběžné výsledky byly v rámci očekávání trhu a potvrdily fakt, že společnost nevybočuje z odhadů ani z plánovaných čísel.

Pro únor tedy již nečekáme významné zprávy a titul by se měl pohybovat v rámci sentimentu.

Z dlouhodobého hlediska jsme na titul pozitivní s tím, že bude postupně zvyšovat svoji hodnotu. Z dlouhodobého hlediska vnímáme současné ceny na 940 Kč jako zajímavé, ale z krátkodobého hlediska pravděpodobně nepřijde žádný impulz, a tak v rámci obchodování mimo hlavní zájem vnímáme potenciál případného posunu na 900 Kč úroveň. Zde bychom to vnímali zajímavě i z krátkodobého hlediska.