Erste: Telefónica je díky dividendě stále atraktivní
|

Erste: Telefónica je díky dividendě stále atraktivní

Akcie Telefóniky O2 jsou v posledních týdnech v hledáčku investorů. Přenesly se přes hranici 400 Kč za akcii a nad ní se zatím s přehledem drží. Analytici Erste Group proto radí akcie akumulovat.

O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Akcie ČR

Vybíráme z reportu banky:

Potvrzujeme naše doporučení "akumulovat" a cílovou cenu 450 Kč. Po zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve 3. čtvrtletí by TO2 ČR mohla vyplatit za loňský rok dividendu až 45 Kč, což by znamenalo výnos více než 10 %. To je podstatně výše než současná bezriziková úroková míra 4 %.

Aktuální cenu akcií Telefóniky O2 sledujte zde

Protože budoucí růst je omezený, vnímáme dividendu jako rozhodující faktor pro doporučení. Společnost prokázala svou schopnost maximalizovat svou dividendovou kapacitu využitím inovačních způsobů včetně nedávného zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv.

2010 - pokles tržeb

2010 byl náročný rok. Slabé podnikatelské prostředí, přechod zákazníků na levnější tarify, zpoždění ve vládních IT projektech, 28% pokles cen za terminaci (ukončení hovorů) a normalizace tržeb z univerzálních služeb by měly vést k očekávanému 7,1% poklesu tržeb v loňském roce.

Slovensko bylo se svým očekávaným meziročním nárůstem tržeb v loňském roce o 45, 5% růstový driver. OIBDA by se bez zahrnutí 427,5 mil. Kč restrukturalizačních nákladů a 4,343 mld. Kč zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv meziročně snížit o 8,1 % na 24,1 mld. Kč. Společnost poskytla výhled poklesu očištěné OIBDA o 5 % až 9 %.

Čistý zisk by se měl meziročně zvýšit o 4,7 % na 12,2 mld. Kč (nebo poklesnout meziročně o 24,5 % bez zahrnutí vlivu zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv). Očekáváme, že dividenda za loňský rok dosáhne 40 Kč na akcii, což je v souladu s konsensem.

Odhad 4Q10 výsledků

Telefónica O2 ČR zveřejní své 4Q/FY10 výsledky 18. února 2011 v 15h SEČ. Očekáváme meziroční pokles tržeb o 7,6 % především kvůli nižším výnosům z mobilního hovorného, IT služeb a pevných linek. Tuzemští uživatelé mobilních telefonů přecházeli na levnější tarify. Nová vláda rozhodla o zpoždění některých IT projektů. Slovenská pobočka by měla pokračovat v získávání dalších zákazníků a ve 4. čtvrtletí zaznamenat 40,6% meziroční nárůst tržeb. OIBDA by podle očekávání měla meziročně klesnout o 15,4 %, protože nižší provozní náklady nemohou vyrovnat vliv klesajících tržeb. Odpisy by se meziročně měly zvýšit o 4,4 % z velké části kvůli vlivu zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve 3. čtvrtletí. Ve výsledku by čistý zisk měl zaznamenat meziroční pokles o 33,4 %.

Výsledky hospodaření Telefóniky O2

Změna v odhadech: Snižujeme odhad zisku na akcii v loňském roce o 2,2 % především kvůli vyšším odpisům. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve 3. čtvrtletí vedlo k vyšší bázi aktiv pevných linek, a proto i vyšším odpisům. Odpisy by se v samostatném 4. čtvrtletí měly ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšit o asi 160 mil. Kč.

Telefónica O2 - změny v odhadech

Ocenění a doporučení: V následujících 5 letech očekáváme jen jednociferný nárůst tržeb a EBITDA. ICT, pevné linky, mobilní data a slovenská pobočka by měly dále být růstovým driverem, vyrovnávajícím tržby z pevných linek a mobilního hovorného.

Kvůli limitovanému růstovému profilu TO2 ČR dividenda je a dále bude rozhodujícím faktorem pro doporučení akcie. Dividendový výnos nad 10 % hodnotíme jako vysoce atraktivní, zvláště ve srovnání s bezrizikovou úrokovou mírou (výnosem 10letého českého vládního dluhopisu) na 4 %.

Společnost prokázala svou schopnost maximalizovat výplatu dividend. V roce 2008 TO2 ČR převedla 6,4 mld. Kč z emisního ážia do rezervního fondu, což umožnilo dividendu 50 Kč na akcii. V loňském roce TO2 ČR zrušila část ztráty ze snížení hodnoty pevných linek ve výši 4,3 mld. Kč, což by mělo zvýšit kapacitu pro výplatu dividendy až na 45 Kč na akcii.

Akcie TO2 ČR se navíc obchodují s 3% a 5% diskontem na úrovni očekávaného P/E2011e a 2012e. Marže společnosti a dividendový výnos jsou nad průměrem v regionu SVE a tureckým průměrem. Podle našeho názoru je TO2 ČR dobrou hodnotovou investicí.

Zdroj: Erste Group Bank