Politické tsunami na Středním východě se neodráží v ceně ropy úplně adekvátně
|

Politické tsunami na Středním východě se neodráží v ceně ropy úplně adekvátně

Konec politické nestability na Středním východě je v nedohlednu. Způsobí rostoucí ceny ropy další ekonomickou recesi? Podle analytiků Erste Group by barel ropy Brent měl letos v průměru stát 124 dolarů, což může hospodářské oživení opravdu silně ohrozit.

Komodity Ropa Egypt Nepokoje a revoluce Libye
Cyklické vs. necyklické komodity

Poměr rizika k výnosům nebyl pro ropné investory v minulém roce příliš atraktivní, a to jak ohledně konečných výsledků, tak i ve vztahu k dividendám či ostatním surovinám. Vývoj jednotlivých druhů surovin byl velmi různorodý.

Zatímco (relativně) necyklické zemědělské suroviny a zlato zaznamenaly jasný nárůst, klasické cyklické suroviny (mimo jiné měď, ropa, hliník, uhlí, zinek a nikl) se rozhýbaly k růstu relativně pozdě, přičemž profitovaly z rostoucí ochoty investorů podstoupit určité riziko. Co to znamená pro rok 2011?

Erste očekává, že se důvěra v zotavení ekonomiky odrazí ve výrazném růstu cen cyklických surovin. Energetický sektor, který byl loni mezi zaostávajícími cyklickými surovinami, by letos měl být jasně zvýhodněn.

Politické turbulence mohou vyhnat ropu k 200 USD

"Největší nejistotu představuje politický vývoj v některých arabských státech, který v současné době ještě není v ceně ropy dostatečně zohledněn. Nelze předpokládat, že by se situace v nejbližší době zklidnila," konstatuje Ronald Stöferle, komoditní analytik Erste Group.

Kromě chaotických poměrů v Libyi se situace denně přiostřuje i v dalších, z hlediska těžby ropy důležitých zemích, dominový efekt proto nelze zcela vyloučit. Latentní společenské napětí není radno podceňovat. Rostoucí ceny ropy posilují nespokojenost a vedou k dalšímu zdražování.

Pokud by v Libyi, popřípadě v Alžírsku byť i krátkodobě došlo k výpadku produkce, byly by rezervní kapacity Saúdské Arábie de facto vyčerpány. Libyjská ropa kromě toho obsahuje méně síry a je lehčí než saúdská, a nemůže být proto nahrazena zcela bez problémů.

Proč stojí Brent více než americká ropa WTI? Jedno z největších rizik pro silný nárůst cen ropy představuje Saúdská Arábie. Na jedné straně panují pochybnosti, zda by v nouzovém případě byla schopná rychle rozšířit produkční kapacity, na druhé straně číhá latentní nebezpečí možné blokády nejdůležitějších ropných přepravních tras. Pokud by mělo dojít k váznutí dodávek na jedné z těchto tras, byl by důsledkem nárůst ceny ropy na více než 200 USD za barel.

Způsobí nárůst cen ropy další recesi?

"Vysoká cena ropy je pro hospodářský růst určitě hrozbou," tvrdí Stöferle. Jakmile cena za barel surové ropy trvale překročí hranici 100 USD, je nutné vycházet z toho, že OPEC drasticky zvýší těžbu, aby nedošlo ke kolapsu konjunktury. "Z tohoto důvodu vidíme pro cenu ropy především riziko růstu."

Přestože je trh v současné době ještě dostatečně zásoben, mohl by se řetěz revolucí náhle prudce rozšířit a vynést cenu ropy na nová maxima, především v prvním pololetí. Analytici Erste Group počítají v roce 2011 s průměrnou cenou 124 USD za barel směsné ropy Brent.

Na základě jednoduchých pravidel lze spočítat, že by desetiprocentní nárůst ceny ropy snížil hodnotu HDP v USA o zhruba 25 bazických bodů. Dle Mezinárodní energetické agentury činil podíl výdajů za ropu v roce 2010 4,1 % světového HDP.

Pokud by cena v roce 2011 měla trvale překročit hodnotu 100 USD, zvýšil by se tento ukazatel na bezmála 5 %, což je z hlediska konjunktury kritická hodnota. Při průměrné ceně 120 USD za barel Brentu by to znamenalo již 6 % HDP, při 150 USD by tento podíl vzrostl dokonce na 7,5 % HDP.

Aktuální cenu ropy Brent sledujte zde

Jelikož OPEC hodlá v každém případě udržet konjunkturu ve stávajícím tempu, lze v případě výše popsaného scénáře vycházet z toho, že dojde k drastickému zvýšení těžby.

Ekonomická stimulace ze strany vlád a emisních bank a politika téměř nulových úroků na celém světě způsobila nárůst cen komodit. Další vývoj cen ropy bude zřejmě velkou měrou záviset na tom, zda bude ze strany Fedu zahájeno třetí kolo kvantitativního uvolňování. Fed již vícekrát zdůraznil pozitivní efekty vyšších akciových kurzů. Suroviny těží rovněž ze zvýšené ochoty k riziku. "Extrémně vysokou pozitivní korelaci mezi akciovým trhem a cenou ropy lze jen stěží vysvětlit na základě běžných vzorů typu nabídka/poptávka. Peněžní politika se mezitím stala nejdůležitějším faktorem na trzích se surovinami," vysvětluje Stöferle.

Kromě toho vykazují předvolební roky pro americký akciový trh jednoznačně pozitivní tendenci. Vzhledem k tomu, že korelace mezi americkými akciemi a cenou ropy je v letošním roce silnější než kdykoli předtím, měla by tato skutečnost cenu ropy pozitivně ovlivnit.

Nový hit - plyn z břidlic?

"U konvenční ropy bude brzy dosaženo těžebního maxima," pokračuje Stöferle. "Není pochyb o tom, že diskuze o omezených možnostech dalšího růstu těžby ropy není jen čiré panikaření."

Trvalého těžebního maxima dosáhlo již přes 60 zemí. Zemní plyn, a zde především plyn z břidlic, se dle mínění analytiků Erste Group stane v budoucnosti nejrychleji rostoucím fosilním zdrojem energie. Jelikož hoří čistěji než uhlí nebo ropa a sbírá body i ohledně horní hranice emisí CO2, může zemní plyn ropu bez problémů nahradit.

V průběhu dalších 3-5 let lze očekávat ceny ve výši nejméně 7 až 10 USD za mmBTU5. "Těžba břidlicového plynu v Evropě získá výrazně na významu," je přesvědčen Stöferle. Především v Polsku a na Ukrajině se v příštích letech očekává nárůst výzkumné a akviziční činnosti. Také Čína hodlá v příští dekádě podíl plynu více než zdvojnásobit.

V současné době je 80 % potřeby energie pokrýváno uhlím, zatímco plyn pokrývá pouze 1 %. Nekonvenční plyn by přitom měl hrát důležitou roli, do roku 2020 by měl pokrývat 30 % celkové čínské potřeby plynu. Z tohoto důvodu považují analytici Erste Group nekonvenční plyn – a zde především břidlicový plyn – za jednu z nejzajímavějších investičních možností v oblasti energie.

Zdroj: Erste Group Bank