Čeho se bojí investoři na mladých trzích?
|

Čeho se bojí investoři na mladých trzích?

Inflace na hlavních rozvíjejících se trzích, jako je například skupina BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), roste více než na vyspělých trzích. Větší část růstu cen jde na vrub loňskému prudkému posílení zemědělských komodit, protože rozvíjející se trhy mají vyšší zastoupení cen potravin v indexu spotřebitelských cen. Inflaci však neženou nahoru jen komodity, ale i nadprůměrný ekonomický růst a silná domácí poptávka. Růst inflace pro investory přináší řadu rizik, například odpověď tamních centrálních bank v podobě zvedání úrokových sazeb.

Inflace BRICS
Vývoj inflace - BRIC