ČEZ: Akcie má investorům stále co nabídnout
|

ČEZ: Akcie má investorům stále co nabídnout

Akcie ČEZ byly v posledních měsících pod tlakem nepříznivého vývoje cen elektrické energie a rostoucí nejistoty budoucího vývoje (zdanění FV a emisních povolenek apod.). V posledních týdnech se nicméně objevilo několik potenciálních pozitivních katalyzátorů pro akcie ČEZ. Ceny elektřiny byly na přelomu 2010/11 podpořeny australskými povodněmi a následně v březnu 2011 důsledky extrémně silného zemětřesení v Japonsku.

ČEZ Elektřina Akcie ČR
Cena elektřiny na trhu a od ČEZu

Jaderná energetika je nyní pod obnoveným politickým tlakem, zvláště v sousedním Německu, což může výrazně ovlivnit ceny elektřiny na trhu. A ČEZ se svojí mimořádně vysokou citlivostí na vývoj cen elektřiny může z této situace profitovat.

Změny výhledu cen elektřiny jsme do svého modelu promítli poměrně konzervativním způsobem. V tomto směru vidíme prostor pro možný další pozitivní vliv na cenu akcií ČEZ.

Do modelu jsme rovněž promítli zdanění solárních zdrojů i emisních povolenek s tím, že počítáme s prodloužením zdanění povolenek i za horizont roku 2012. Naopak naše cílová cena neodráží potenciální pozitivní efekt v současné době diskutované slevy na odvedené srážkové dani z dividend. Zavedení tohoto opatření (proti dvojímu zdanění korporátních zisků) by mohlo potenciálně ovlivnit hodnotu ČEZ až ve výši 50 Kč na akcii.

Solidní dividenda

ČEZ sice investorům letos nenabídne tak vysokou dividendu, jako tomu bylo v loňském roce (očekáváme pokles z 53 CZK na 50-51 CZK), nicméně vzhledem k současné tržní ceně akcií nabízí velmi solidní, zhruba 5,8% dividendový výnos (vs. průměr sektoru 4,4 %).

Letošní rok sice ještě bude v ČEZ ve znamení poklesu zisku (-12 % y/y), nicméně poslední vývoj na trhu dává konečně investorům naději, že období nízkých cen elektřiny na trhu může být ukončeno. Z hlediska hospodaření ČEZ by se tak měla proběhnuvší ekonomická krize projevit nejvíce letos, ale od roku 2012, i díky plánovaným úsporným opatřením firmy, by měl zisk opět začít růst.

Sektor energetických utilit je stále pod tlakem nepříznivého vývoje prostředí (ceny plynu atd.), což se i nadále negativně projevuje ve valuaci celého sektoru, akcie ČEZ nevyjímaje. Výkonnost sektoru v posledních dvou letech (tj. od začátku pokrizové rally) je nejhorší ze všech 15 námi sledovaných odvětví evropské ekonomiky, což podle nás vede k nepřiměřeně nízkému ocenění akcií ČEZ dle poměrových ukazatelů.

Podle našeho aktualizovaného modelu diskontovaných peněžních toků (DCF) činí 12měsíční cílová cena akcií ČEZ 970 Kč. Tato cena převyšuje současnou tržní cenu zhruba o 10 %, proto ponecháváme investiční doporučení na stupni "Akumulovat".

Aktuální vývoj akcií ČEZu sledujte zde

Zdroj: CYRRUS