10 investic, které jdou svojí cestou a "kašlou na trh"
|

10 investic, které jdou svojí cestou a "kašlou na trh"

Po dlouhou dobu bylo nejběžnější metodou diverzifikace využití mezinárodních trhů. Zahraniční akcie většinou nekorelovaly s akciemi na domácím trhu. Ovšem v dnešním globalizovaném prostředí často není snadné nalézt účinné možnosti diverzifikace.

Akciové tipy Diverzifikace investic Korelace investic

V době krizí, kdy je potřeba mít prostředky co nejvíce diverzifikované, se zpravidla korelační koeficienty většiny aktiv blíží jedné, což značí takřka dokonalou korelaci s trhem.

Ačkoli léta používané pravidlo diverzifikace prostřednictvím portfolia složeného z mezinárodně obchodovaných akcií postupně přestává fungovat, lze i dnes na základě doporučovaných investic dosáhnout poměrně vysokého stupně diverzifikace a zkonstruovat portfolio, které téměř nekoreluje s trhem.

Hlavní zásadou manažera při správě portfolia je kombinovat aktiva, která vydělávají nezávisle na sobě. Uvedených 10 aktiv nekoreluje (nebo alespoň ne příliš) s nejsledovanějším akciovým indexem S&P 500.

SPDR Gold Shares

1. Zlato

Ani zlato se v historii nevyhnulo bublinám, ale stále je vhodné, aby měl investor v portfoliu alespoň 5 až 10 % zlata.

Tento drahý kov se totiž "chová" opravdu jinak než akciový trh. Toto pravidlo bylo trochu narušeno obrovským množstvím peněz napumpovaných na trhy Fedem, ale obecně stále platí, že se zlatem investoři jistí v době propadu akcií.

VIDEO: Jak investovat do zlata?

VIDEO: Fyzický nákup zalat vs. nákup fondu

iShares Barclays TIPS Bond Fund

2. Cenné papíry odolné vůči inflaci

TIPS jsou inflačně chráněné americké státní dluhopisy s fixním kupónem, který je modifikovaný podle aktuálního růstu cen. Korelace mezi TIPS a indexem S&P 500 se pohybuje mezi -0,2 a +0,2. Jak je tedy možné, že se o TIPS téměř vůbec nemluví?

Lidé, kteří zpanikaří v očekávání budoucí inflace, se houfně přesunou ke zlatu, ostatní investoři investující do dluhopisů mají tendenci TIPS ignorovat kvůli nízkým nominálním výnosům. Proto kupujícími TIPS bývají obvykle jen strategičtí a vysoce taktičtí správci aktiv, profesionálové, kteří je užívají k dosažení nejrůznějších cílů.

Nejsnazší cestou, jak se k investici do TIPS dostat, je iShares TIPS ETF. Za zmínku stojí i investiční fondy, například nízkonákladový Vanguard Inflation Protected Securities Fund (iShares Barclays TIPS Bond Fund). Vanguard Short-Term Investment Grade Fund

3. Firemní dluhopisy investičního stupně

Dluhopisy investičního stupně patří do diverzifikovaného portfolia. Jsou to totiž právě junk bonds, které tvoří bubliny, protože jsou jejich vysoké výnosy atraktivní pro investory.

Tyto dluhopisy spekulativního stupně vykazují tendenci ke korelaci s akciemi a nejsou oporou v době tržních poklesů. Naproti tomu vysoce bonitní korporátní dluhopis nekoreluje s akciemi vůbec. Od roku 2008 je korelační koeficient s S&P 500 pouhých +0,05, od roku 1996 pak -0,01.

Profesionální portfoliomanažeři jich s oblibou využívají. Lze vsadit například na různé ETF nebo na investiční fond Vanguard Short Term Investment Grade Bond Fund.

iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund

4. Dluhopisy na rozvíjejících se trzích

Korelace s americkým trhem v posledních letech spíše rostla, ale stále se v průměru drží pod hodnotou 0,5. Běžně se nachází mezi hodnotami -0,1 až +0,3.

Tato investice je vhodná ke snížení rizikovosti celého portfolia.

iShares nabízí JPMorgan Emerging Markets Bond Fund, který vynáší něco přes 5 % a skládá se ze všech druhů atraktivních dluhopisů z Ruska, Turecka, Brazílie a dalších zemí. Jde o poněkud rizikovější investici, především kvůli Rusku. iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund

5. Realitní fondy (REIT)

V této oblasti je z čeho vybírat: stará škola REIT jako Vornado, který vynáší něco přes 3 % a jehož korelace s S&P 500 je okolo +0,5; nebo něco pestřejšího, například General Growth Properties?

iShares nabízí ETF Dow Jones US Real Estate Index Fund, jehož korelace s S&P je zhruba +0,6, ale snižuje se a pravděpodobně se ustálí na hodnotě +0,5. Korelační koeficient není sice nízký, ale je rozhodně příznivější než úzké korelace, které jsou k vidění jinde.

Pokud bychom hledali dále, narazíme na Annaly Capital Management, který nekoreluje, a přitom vynáší kolem 15 %. Dále stojí za zmínku REIT T. Rowe Price Real Estate.

6. Alternativní investiční fondy

Jde o poměrně nový trh, hrstka manažerů na něm však již jistou dobu obchoduje.

Mezi zástupce alternativních fondů patří například Merger Fund (MERFX), Arbitrage Fund (ARBFX), Quaker Akros Absolute Strategies (AARFX) nebo Hussman (HSGFX).

Mnohé z těchto fondů se možná jeví jako nezajímavé, protože nevydělají hromady peněz. Co je však důležité, fungují způsobem naprosto odlišným od zbytku trhu, což je důvod, proč mohou být atraktivní. Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

7. Eaton Vance Risk-managed Diviersified Equity Income

Jde o zajímavý burzovně obchodovaný fond s velice fádním jménem, které je eufemismem pro nízkorizikový alternativní akciový fond. Drží diverzifikované portfolio akcií, přičemž preferuje společnosti vyplácející dividendu, a vypisuje proti ní put a call opce.

Fond od svého zahájení v polovině roku 2007 sice mnoho peněz nevydělal, jen něco kolem 2,4 %, ale přesto to bylo dost na to, aby překonal trh. V roce 2008 ztratil jen 1 %, připsal však 5,7 % v roce 2009 a i v roce 2010 se vyvíjel příznivě.

Spravuje aktiva v hodnotě miliard USD. Profesionální investory láká podobně jako alternativní investiční fondy svou odlišnou strategií.

NTT DoCoMo vs. S&P 500

8. NTT DoCoMo a dalčí "nezajímavé" akcie

NTT DoCoMo má korelaci s S&P 500 okolo +0,3. Jde o japonskou společnost, tamního největšího poskytovatele telekomunikačních služeb, nejnudnější investici, která je kde k vidění.

Platí 3,5% dividendu a cena akcie se nikam výrazněji nevychýlila už 10 let.

Možná není k zahození mít ve svém portfoliu za chaotického chování akciových trhů takto stabilní investici, navíc s velice nízkým koeficientem korelace.

9. Hedgeové fondy

Hedgeový fond je jedno z mála míst, kde může manažer sledovat jakoukoli strategii. Mějme však na paměti, že většina zajišťovacích fondů s trhem koreluje.

Je proto potřeba se při nákupu hedgeových fondů ujistit, zda zvolená strategie opravdu nekoreluje s trhem a není zde zásadní důvod, proč by do budoucna korelovat měla.

Korelace není jen o matematice, je o pochopení základních souvislostí. Také mějme na paměti, že stejně jako na trhu nalezneme velice dobré hedgeové fondy, existuje i řada špatných.

Vývoj akcií z veřejného sektoru a celého amerického trhu

10. Veřejné služby (utility)

Utility sice korelují s trhem, ale méně než jiné sektory.

Korelační koeficient pro období zhruba 10 let mezi Utilities Select Sector Fund a S&P 500 kolísá mezi +0,5 a +0,8, což je považováno za mírně pozitivní korelaci.

Například finanční či technologický sektor oproti tomu korelují s S&P 500 téměř dokonale.

Zdroj: Seeking Alpha