Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro březnové obchodování.

ČEZ NWR Unipetrol Energetika Uhlí a koks Akcie ČR Libye
ČEZ

ČEZ

V únoru se cena opětovně dostala pod tlak, nicméně úroveň 800 Kč odolala. Akcie trochu trpí situací v sektoru, kde například EDF může být vystavena tlaku francouzské vlády na limitaci ceny elektřiny, kterou produkuje z jaderných zdrojů, která je nižší než současné plány samotné společnosti (spekuluje se o ceně 38 EU/MWh oproti plánu 42 EUR/MWh).

Při výsledcích zaznělo několik protichůdných komentářů, kde generální ředitel řekl, že nadále plánují 42 EUR/MWh, ale zároveň uvedl, že vytvářejí rezervy na nepříznivé vlivy, mezi nimiž byla zmíněna i nejistota ohledně regulatorních rozhodnutí. Rovněž ceny elektřiny na trzích se vrátily pod úroveň 52 EUR, což titulu nepomohlo. Aktuálně kvůli nepokojům v Libyi ceny opětovně přesahují 54 EUR/MW.

Neočekávaně předem zveřejněné výsledky a jejich potvrzení o pár dní oficiálně nepřineslo výraznější překvapení. Zklamáním však byl výhled na rok 2011, kdy společnost počítá s poklesem EBITDA na 84,8 mld. Kč vs. oček. 88,8 mld. Kč. Rovněž výhled na čistý zisk (40 mld. Kč vs. oček. 45,2 mld. Kč) byl zklamáním. Návrh hrubé dividendy bude oznámen až měsíc před valnou hromadou, neočekáváme tedy, že dříve než v dubnu bychom se danou informaci dověděli.

Naše očekávání je 48 Kč/akcii (6% hrubý div. výnos). Rozmezí díky výplatnímu poměru je 44-52 Kč.

Daný výhled s největší pravděpodobností prozatím nezahrnuje potenciální prodej tureckých aktivit, který by mohl přinést dodatečné jednorázové vlivy. Na druhou stranu však omezuje budoucí růstový potenciál. Odůvodnění ze strany společnosti je zaměření se na domácí rozvíjející strategii, tedy rozšíření Temelína. To však v průběhu měsíce doznalo lehký šrám v podobě oddálení plánované dostavby o dalších pět let. Tuto zprávu hodnotíme neutrálně vzhledem k tomu, že takto dlouhý proces pravděpodobně s sebou ponese určitá zdržení.

Z dlouhodobého hlediska máme stále pozitivní pohled na titul, avšak krátkodobě vnímáme, že zklamání z výhledu může vytvořit tlak. Úrovně kolem 800 Kč vnímáme jako zajímavé z dlouhodobého hlediska. Stává se velmi defenzivní hrou se solidním dividendovým výnosem (6 %) a relativně stabilním hospodařením. Případné využití ČEZu například pro penzijní reformu by mohlo být z krátkodobého hlediska pozitivně vnímáno investory = potenciál zvýšené dividendy. NWR logo

NWR

Únor byl pro NWR poměrně významně volatilní, kdy nakonec při cenách, které přesahovaly úrovně 300 Kč, se vrátila na úrovně 260 Kč. Společnost zveřejnila provozní údaje za rok 2010 a ceny teplárenského uhlí na rok 2011 a ceny zbytkové produkce pro 1Q2011.

Celkově nás nepotěšil mix prodaného uhlí v roce 2010, kdy se nepodařilo naplnit projekci prodejů koksovatelného uhlí, což se projevilo ve výsledcích za 4Q. Celkově zveřejněné výsledky z 4Q10 nepřinesly žádné překvapení při čistém zisku 70 mil. EUR. Lehce negativně jsme vnímali zvýšené náklady na těžbu o 10 % vs. naše oček. +5 % r/r a vyšší investiční náklady 250-275 mil. EUR (včetně Debianska) vs. naše očekávání 200 mil. EUR pro rok 2011. Dividenda za 2H10 byla navržena na 0,22 EUR (v souladu s odhady).

Co se týče teplárenského uhlí pro rok 2011, dosažená cena 71 EUR/t je z pohledu našeho modelu lehce pozitivní (oček. 66 EUR/t). Nicméně z pohledu některých převážně zahraničních hráčů jsou dosažené ceny spíše konzervativní oproti jejich projekcím.

Co se týče dosažených cen pro 1Q2011, zde cenu za koksovatelné uhlí ve výši 165 EUR/t vnímáme pozitivně, avšak v souladu s odhady trhu. Důležitější než samotná čísla, která tímto považujeme spíše za neutrální, bude zveřejnění dosažených cen koksovatelného uhlí na japonský fiskální rok, tedy přelom března/dubna. Naše očekávání je 170 EUR/t (+21,4 % r/r ze 140 EUR/t).

Jen připomínáme, že společnost při provozních datech upozornila, že nedávné růsty cen komodit se do jejich cen až tolik neprojevily. Důvodem bylo rané vyjednávání před samotným růstem cen uhlí (to v případě teplárenského uhlí a zbytkového uhlí pro 1Q11). Nicméně očekáváme, že u koksovatelného uhlí na další čtvrtletí se již plně může projevit současný vývoj cen na komoditách. Jen připomínáme, že například jednoroční kontrakt na teplárenské uhlí je na 2,5letém maximu.

Při současné korekci cen k 270 Kč jsme na titul opětovně pozitivní s tím, že hlavní událostí bude přelom března/dubna, kdy se dozvíme ceny koksovatelného uhlí na japonský fiskální rok 2011. Z krátkodobého hlediska se domníváme, že jen očekávání na oznámení solidních cen může přilákat investory. Unipetrol logo

Unipetrol

Výsledky za 4Q přinesly pro trh zklamání, když čistá ztráta byla 68 mil. Kč vs. oček. trhu 32 mil. Kč. Důvodem byly hlavně jednorázové položky. Negativní pro titul je i ohlášená odstávka rafinerie na přelomu léta/podzimu. Současná situace na ropném trhu, který je tlačen vzhůru libyjskou krizí, je nepříznivý pro nákladovou stránku společnosti.

Stále se spekuluje o možnosti vyplatit poměrně velké zadržené zisky (zhruba 28 Kč) a pozice nízkého zadlužení by danou teorii podporovala. Nicméně jsme poměrně skeptičtí, že by k takovému kroku Unipetrol přistoupil. Navíc dané rozhodnutí se řídí spíše majoritním akcionářem PKN Orlen, který by danou dividendu nařídil spíše jen v potřebě vyplácet prostředky polskému státu, což prozatím vidíme jako méně pravděpodobné.

Navíc samotný Unipetrol stále nemá vyřešenou koncepci náhrady energetického zdroje a potenciál jeho výstavby by nadále zatížil investiční CF a tudíž i finanční pozici společnosti.

Současné úrovně kolem 180 Kč vnímáme jako férové a za předpokladu, že nedojde ke stabilizaci sentimentu a potenciální výplatě dividendy, nevnímáme důvod, proč by z fundamentálního hlediska mělo dojít k většímu zájmu investorů. Provozní údaje prozatím z úvodu roku vypadaly zajímavě především na petrochemii, ale uvidíme, jak se projeví do výsledků současný prudký růst cen ropy. Na titul jsme neutrální s tím, že vnímáme vyšší potenciální volatilitu vzhledem k technickému pohledu.

Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - KB, Erste a VIG