Kdo táhne cenu komodit nahoru? Otázka za milion zodpovězena
|

Kdo táhne cenu komodit nahoru? Otázka za milion zodpovězena

Investorům, ale i laické veřejnosti je v posledním půl roce silného růstu komodit podsouvána řada teorií o tom, čím, je vyvolána silná poptávka po širokém spektru komodit. Od globálního oteplování, geopolitické nestability, zvýšeného apetitu rozvíjejících se ekonomik, výpadků v produkci, nebo v případě ropy dokonce nemožnosti další těžby. Odpověď analytiků Bank of Japan však ukazuje velmi jasnou příčinu tohoto růstu.

Komodity Rally Spekulace Kvantitativní uvolňování
Index cen komodit

Analytici Bank of Japan se na býčí rally dívali pomocí skrze celou řadu faktorů. Došli k jednoznačnému závěru. "Centrální banky, sekuritizace (možnost nákupu komodity jako cenného papíru) komoditního trhu a vztah mezi nabídkou a poptávkou fungují jako trio, které dalo vzniknout dokonalé bouři v cenách komodit."

"Silný nárůst komodit je tlačen globálním růstem ekonomiky, a to především ze strany rozvíjejících se zemí. Tento růst byl však silně podpořen spekulativním kapitálem," pokračují analytici BoJ. Podle nich se dynamika vývoje cen komodit silně zvýšila díky přítomnosti finančních investorů.

Korelace komodit s akciemi

"Vstup nových finančních investorů na komoditní trh dělá z komodit finanční nástroj."

Díky tomu je nyní komoditní trh citlivější na pohyby komoditních pozic v portfoliích finančních investorů. Komodity se také vyvíjejí ruku v ruce s dalšími typy investic, například akciemi.

Aktuální ceny komodit sledujte zde "Velkou roli hraje současné velmi uvolněné monetární prostředí (kvantitativní uvolňování v kombinaci s rekordně nízkými úrokovými sazbami).

Tento prvek stimuluje fyzickou poptávku po komoditách a žene peníze do finančních nástrojů, které jsou navázány na komodity, například do komoditních indexových fondů."

Je tak těžké uvěřit Fedu a dalším centrálním bankám, které se od růstu cen komodit "distancují", protože právě ony mají podle analytiků Bank of Japan dramatickou zásluhu na růstu jejich cen.

Zdroj: Bank of Japan