Vydělejte 15 procent vkladu na tom, že Brent neklesne pod 80 USD
|

Vydělejte 15 procent vkladu na tom, že Brent neklesne pod 80 USD

Až na úroveň 127,02 USD za barel vzrostla v uplynulých týdnech cena ropy Brent. Bylo tak bylo tak dosaženo nej­vyšších hodnot od léta 2008. Hlav­ním důvodem cenového růstu je jsou trvající nepokoje ve významné zemi těžící ropu - Libyi. Avšak analytici americké inve­stiční banky Goldman Sachs hodnotí současnou cenovou úroveň ropy jako příliš vysokou. Proto nyní doporučují svým klientům spekulovat na pokles cen ropy.

Komodity Ropa Certifikáty Ropa Brent
Ropa Brent - ilustrační foto

Goldman Sachs očekává, že se v USA projeví první příznaky oslabující poptávky. Už toto samotné konstatování se v uplynulých dnech postaralo o pokles kotací ropy. Mnoho investorů využilo zvýšených úrovní k realizaci zisků.

Ovšem neočekávejme, že v nádledu­jícím období dojde k masivnímu pro­padu cen. Stále je příliš neji­stoty v Libyi.

Globální konjunkturál­ní vývoj současně ukazuje, že je i do budoucna nutné počítat s velmi vy­sokou poptávkou po ropě. Rovněž katastrofa na jaderném reaktoru v Japonsku přiložila do ohně neustáva­jící nejistoty, především v segmentu energií.

Turbulence na trzích s ropou jsou za těchto okolností "naprogra­mované". Navzdory korekci v uply­nulých dnech lze z pohledu technic­ké analýzy stále ještě hovořit o in­taktním růstovém trendu.

Ochrana ve výši necelých 35 procent

Nižší ceny z uplynulých dnů způsobi­ly, že došlo ke zvýšení volatility. Pro takové tržní podmínky jsou ideální struktury typu Stay High-Warrant. Odpovídající produkt má v na­bídce Société Générale (ISIN DE000SG12JY0). Tento finanční in­strument nabízí šanci dosáhnout výnosu ve výši 15,1 procenta nebo v přepočtu 22,8 procenta p.a., pokud ropa Brent do 9. prosince 2011 ani jednou nepoklesne pod 80 USD za barel. To odpovídá odstupu od bariéry ve výši 35,1 procenta.

Stay High-Warrant od Société Générale na ropu Brent

Pokud ovšem se tato bezpečná vzdálenost ukáže jako nedostatečná, dojde k totální ztrátě. Samozřejmě musí být také zohledně­na problematika spojená s futures. Proto je pro bariéru v průběhu doby trvání tohoto pákového produktu relevantní neustále pozorovat future kontrankt s nejbližší splatností.

Pro­sincový kontrakt future, který bude v den splatnosti warrantu rozhodující, se aktuálně kotuje na úrovni okolo 120 USD za barel.

Aktuální cenu ropy Brent sledujte zde