Brazilský dluhopis: Jak vsadit na zhodnocení brazilské měny?
|

Brazilský dluhopis: Jak vsadit na zhodnocení brazilské měny?

Brazílie je komoditní "Eldo­rádo". V zemi samby se těží pře­devším železo, hliník a cín. V ob­chodní bilanci (na straně dal) zaujíma­jí tyto kovy největší položku a významem se řadí hned za ropu, zemědělské produkty a strojírenství. V konečném důsledku export již několik let převyšuje import. To samozřejmě oživuje brazilské hospodářství.

Brazílie Certifikáty Brazilský real

Hrubý domácí produkt vzrostl ve 4. kvartálu 2010 re­álně o 5 %(ve srovnání s ro­kem 2009), i když výše inflace v 11 velkých brazilských městech naposledy dosahovala 6,1 %.

Reál naráží na odpor

Poptávka po brazilských surovinách způsobuje zhodnocení domácí měny. V průběhu více než dvou let posílil reál vůči jednotné evropské měně o téměř 40 %. To znamená, že došlo k poklesu hodnoty měnového páru EUR/BRL.

Jestliže na začátku roku 2009 stálo jedno euro téměř 3,5 brazilského reálu, dnes je nez­bytné zaplatit méně než 2,35 reálu. Přitom se na úrovni 2,15 až 2,2 rea­lu etablovala velmi silná linie odporu, která byla již třikrát otestována, ale doposud nedošlo k jejímu prolomení.

Sázka na Brazílii z dílny Goldman Sachs

Jako dluhopis cizích měn

Brazilský dluhopis z emisní líhně Goldman Sachs sází na další zhodno­cení reálu vůči euru – přinejmenším lze předpokládat, že dojde ke stagna­ci. Tento cenný papír funguje jako cizoměnový dluhopis, i když jeho no­minální částka činí 100,00 EUR.

Emi­tent indikativně udává kupon ve výši 7 % p.a. Konečná výše ku­ponu, platná pro celou dobu trvání, bude ovšem stanovena až na konci upisovacího období, které končí dnes (8. dubna). Emisní ážio činí maximálně 2 %.

Zatímco kupon bude vždy v polovině dubna bez vytáček vyplacen v plné eurové výši, splacení nominální hodnoty dluhopisu závisí přímo na změnách měnové relace. K tomu je nominální částka na konci doby trvání násobena kvocientem ve výši počáteční měnový kurz/aktu­ální měnový kurz). To znamená, že pokud bude měnová relace EUR/BRL opět klesat, zvýší se částka při splat­nosti.

Pokud se očekávání nevyplní, dojde k redukci hodnoty dluhopisu při splacení. Jinými slovy: Předsta­vený dluhopis je participační cenný papír na brazilský reál (BRL) s podmíněnou kuponovou platbou, která slouží jako částečná ochrana.