Portfolio ETF fondů pro dlouhodobé hráče
|

Portfolio ETF fondů pro dlouhodobé hráče

Dnes si představíme jeden z fondů, který je zařazen v kategorii smíšených ETF, a to Portfolio Total Return Index ETF. Tento fond může posloužit jako základní stavební kámen portfolia, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků.

ETF
Portfolio Total Return Index ETF

db x-trackers nabízí burzovně obchodovaný fond kopírující vývoj indexu, který sleduje vývoj několika ETFek. Cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu hodnoty majetku ve fondu při co nejnižší míře kolísavosti.

Při výběru vhodných fondů do investičního portfolia je důležité, aby se vybrané cenné papíry nevyvíjely v různých fázích vývoje trhu zcela shodně (pozn. jinými slovy, aby nevykazovaly shodnou korelaci). Do portfolia jsou zařazovány jak ETFka investující do akcií, tak do dluhopisů.

Základní nastavení investičního portfolia

Fond lze rozdělit na dvě základní složky, a to akciovou a dluhopisovou. Akciová složka může obsahovat jak cenné papíry z vyspělých, tak i rozvíjejících se trhů. Podíl akcií se může pohybovat v rozmezí 50 % až 70 %.

Dluhopisová složka portfolia je tvořena státními a inflačně vázanými dluhopisy i dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. Dluhopisová složka zaujímá 30 % až 50 % portfolia. Fond může investovat v malé míře i do nemovitostních ETF.

Aktuální složení portfolia

Ke konci ledna letošního roku tvořily akcie přibližně polovinu portfolia. Nejvyšší zastoupení měly fondy investující do akcií z indexů DJ Stoxx Global Select Dividend 100, MSCI Emerging Markets a MSCI Europe Small Cap. Další ETFka zařazené ve fondu jsou uvedeny v tabulce.

Složení portfolia Portfolio Total Return Index ETF

Aktuální nastavení portfolia bude pravděpodobně vyhovovat rizikověji zaměřeným investorům. Akcie firem z rozvíjejících se trhů a akcie evropských společností s malou tržní kapitalizací zaujímají více než čtvrtinu portfolia.

Dluhopisy zaujímají necelých 43 %. Vyšší zastoupení opět získaly rizikovější podnikové dluhopisy. Seznam použitých ETFek je uveden v tabulce.

K doplnění portfolia je využit nemovitostní fond, a to FTSE EPRA/NAREIT Eurozone. Jak je patrné z označení ETF, investice směřují do eurozóny.

Pokračování článku najdete na serveru ETFs.cz