Opadla zlatá horečka? Pokud ne, vsaďte na udržení hranice 1 500 USD
|

Opadla zlatá horečka? Pokud ne, vsaďte na udržení hranice 1 500 USD

Do minulého týdne se zdálo, že cena zlata roste do nebes. Kde se bude pohybovat na konci června? fran­couzská banka BNP má ve své aktu­ální nabídce vhodnou odpověď na zlatou výzvu: Discount Call s krátkou dobou trvání. S tímto cenným papí­rem je možné dosáhnout výnosu přes 20 procent při splnění jediného předpokladu - cena zla­ta si udrží současnou úroveň a bude se na konci června kotovat nad hranicí 1 500 USD.

Zlato

I když je tato ba­riéra aktivní až na konci doby trvání, s ohledem na velmi krátkou dobu trvání se musí pracovat s velmi "těsnými" stop­loss příkazy. Příkaz by měl být umístěn již na úrovni 1 450 USD.

Aktuální cenu zlata sledujte zde

Po­kud se zlato dostane 30. června až pod hranici 1 400 USD, stane se cenný papír bezcenným.

Gold Discount od BNP Paribas

Poznámka: Tento článek odráží mínění redakce Zertifikate Journal na začátku května. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.

Otázka za milion: Je na zlatě bublina?