Ropa v dalších dvou letech zdraží, cena plynu vzroste až příští rok, míní Američané
|

Ropa v dalších dvou letech zdraží, cena plynu vzroste až příští rok, míní Američané

EIA (U.S. Energy Information Administration) vydává každý měsíc krátkodobý výhled pro energie. Následující řádky jsou výtahem z posledního květnového výhledu publikovaného 10. května.

Komodity Ropa Energetika
Ropa - ilustrační foto

Ropa

EIA očekává, že bude situace na trhu s ropou do konce roku 2012 napjatá. Příčinou má být zvyšující se poptávka ve světě a zpomalující růst nabídky v zemích mimo kartel OPEC.

Průměrná cena ropy WTI by se v roce 2011 měla pohybovat na úrovni 103 USD za barel, v roce 2012 na úrovni 107 USD za barel. Průměrné maloobchodní ceny benzínu by se měly zvýšit z 2,78 dolaru za galon v roce 2010 na 3,63 dolaru za galon v roce 2011 a na 3,66 dolaru za galon v roce 2012.

EIA počítá v roce 2011 s růstem spotřeby ropy o 1,4 mb/d, což je o 0,1 mb/d méně oproti předchozímu odhadu. V roce 2012 by měla vzrůst o 1,6 mb/d na 89,7 mb/d. Růst bude tažen primárně zeměmi mimo OECD. Nabídka ze zemí mimo OPEC by se měla v roce 2011 zvýšit o 0,69 mb/d a o 0,42 mb/d v roce následujícím.

Zásluhu na růstu budou mít především Brazílie, Kanada a Čína. Poklesu se naopak dočkáme v Severním moři. V případě OPECu očekává EIA pokles produkce v roce 2011 o 0,45 mb/d, v roce 2012 počítá s růstem o 0,64 mb/d. Rezervní kapacita kartelu by měla poklesnout z 3,9 mb/d v roce 2010 na 3,6 mb/d v roce 2011 a na 3,1 mb/d v roce 2012.

Mezi hlavní rizika, která mohou odchýlit cenu od odhadu, řadí EIA nepokoje v zemích produkujících ropu, rozhodnutí OPEC o limitech těžby, tempo růstu globální ekonomiky, fiskální problémy jednotlivých zemí a boj Číny s inflací.

Zemní plyn v USA

EIA očekává růst spotřeby zemního plynu v roce 2011 o 0,5 % na 66,5 miliardy stop kubických denně (Bcf/d). Spotřeba v průmyslu by se měla zvýšit o 1,9 % na 18,4 Bcf/d. Spotřeba v oblasti výroby elektřiny o 0,4 % na 20,3 Bcf/d.

V roce 2012 očekává EIA růst spotřeby o 0,7 % na 67 Bcf/d. Poptávka by se měla i nadále zvyšovat v oblasti průmyslu (+1,4 %) a výroby el. energie (+2,6 %). Produkce plynu se ve Spojených státech od roku 2005 každoročně zvyšuje. Příčinou je především technologický pokrok v oblasti horizontální těžby. EIA očekává v roce 2011 nárůst těžby o 1,4 Bcf/d (2,3 %). Množství aktivních vrtů monitorovaných společností Baker Hughes pokleslo z 973 v dubnu 2010 na 882 k 29. dubnu 2011.

V roce 2012 očekává EIA růst produkce o 0,6 Bcf/d (0,9 %) na 63,8 Bcf/d. Zvyšující se produkce plynu v USA snižuje závislost na dováženém zkapalněném plynu (LNG). Díky omezené produkci elektřiny, která byla v Japonsku způsobena havárií ve Fukušimě, se očekává růst dovozů LNG do země, což by mělo tlačit vzhůru i cenu zkapalněného plynu na světových trzích.

Japonsko je již nyní největší importér LNG na světě. EIA očekává, že importy LNG do USA poklesnou v roce 2011 o 21 % na 0,9 Bcf/d.

Zásoby plynu v USA se k 29. dubnu pohybovaly na úrovni 1,757 bilionu stop kubických, což je o 226 Bcf méně oproti dubnu minulého roku. K nižšímu číslu přispěl chladnější začátek roku. EIA nicméně počítá v roce 2011 s robustními zásobami. Na konci října 2011 by se zásoby měly pohybovat na úrovni 3,9 bilionu stop kubických.

EIA očekává, že se průměrná spotová cena zemního plynu ve Spojených státech bude v roce 2011 pohybovat na úrovni 4,24 USD za MMBtu, což je o 15 centů méně než v roce 2010. V roce 2012 by se díky poklesu produkce měla pohybovat na úrovni 4,65 USD za MMBtu.

Aktuální cenu zemního plynu sledujte zde