Elektromobily: Žhavý trend mezi automobily se projevuje i na akciových trzích
|

Elektromobily: Žhavý trend mezi automobily se projevuje i na akciových trzích

Na akciový trh loni přilétla první elektrovlaštovka - společnost Tesla. Vývoj ceny akcií akcionáře jistě těší. Další takto zaměřený výrobce zatím na trhu chybí, neznamená to však, že by na tomto prudce rozvíjejícím se segmentu nešlo na trhu alespoň nepřímo participovat.

Světové akcie Lithium
Tesla v zásuvce

Dřívějšímu a rychlejšímu nástupu elektromobilů brání především problém uchovávání energie, tedy baterie. Nyní se výrobci nejen elektromobilů či hybridů zaměřují na Lithium-iontové baterie, například od firmy A123 Systems.

Ty se samozřejmě již ve většině případů léta využívají i u spotřební elektroniky, když již na přelomu tisíciletí se například v Japonsku vyrábělo těchto baterií více než baterií NiCD či NiMH.

Poptávka po Lithiu

Poptávka po těchto bateriích samozřejmě vyvolává potřebu základního přírodního zdroje – lithia. Zatímco pro výrobu baterie pro mobilní telefon je potřeba 5 gramů tohoto kovu, pro hybridní vůz je to 6 kg a pro plně elektrický 40 kW vůz asi 24 kg.

Lithium prozáří portfolio drobného inverstora

V současnosti je roční celosvětová poptávka po lithiu asi 115 tisíc tun. Odhaduje se, že v roce 2020 by se již mělo jednat o 300 tisíc tun, a navíc i v dalších letech má poptávka růst.

Stejně jako cena jiných komodit i tato zaznamenala v posledních letech raketový růst. V roce 2004 se pohybovala okolo 2000 USD, loni již okolo 6000 USD/t.

Tím se dostáváme ke společnosti, která se teprve před nedávnem dostala na akciový trh a nutno říci, že lze od té doby najít podobně volatilní akcii. Jedná se o americkou těžební společnost Lithium Exploration Group (LEXG, resp. LEXG.OB), jejímž zaměřením je právě těžba lihtia.

Jak patrno z tickeru, obchoduje se jen na OTC. Obchodování s titulem se rozjelo v druhé polovině března na ceně pouhých 0,12 USD. O měsíc později se titul krátce dostal i přes 10 USD. Od té doby se až na krátké zaváhání naopak nasměroval na jih a přiblížil se již dokonce k úrovni 2 USD, tedy technicky ke svému 50dennímu klouzavému průměru (to by i mohlo vyvolat opětovný zájem o titul).

Tesla je nový Apple Lithium Exploration Group

Každopádně na titulu nejsou ničím neobvyklým i 20% denní změny kurzu. Pro spekulativní investory lačnící po intradenních rizikových obchodech se tak jedná doslova o "zlatý důl".

Přestože jde o malou společnost, likvidita je poměrně solidní. Zobchodovaný denní průměr činí přes 6 milionů kusů, přestože tzv. free float je jen 17,375 milionu akcií. Celkem vydaných akcií je však ještě o zhruba 30 milionů více.

Lze odhadovat, že i velikost emise se bude v budoucnu postupně zvyšovat s tím, jak tato mladá rozvíjející se společnost bude potřebovat prostředky na rozšiřování svých aktivit, které buduje především formou akvizic.

Lithium jako nová ropa

Nyní operuje zejména v Kanadě či Jižní Americe, resp. v Argentině. O příjmech společnosti však zatím hovořit prakticky nejde, když těžba je zatím spíše ve fázi příprav.

Na závěr možno dodat, že vzhledem k "nástupu" velkých baterií někteří investoři/analytici tento segment označují jako nový "ropný" byznys.

Lithium se kromě výše zmiňovaného v určitých formách využívá i v dalších oblastech - ať už při výrobě speciálních slitin kovů, či v jaderné energetice.

Vývoj lze dokonce sledovat u baterií i v oblasti nanotechnologií. Polovina známých celosvětových zásob lithia leží v Bolívii na dně solných pánví. Dalšími výraznými zásobami disponují Chile, Čína a USA.