Přišel čas znovu nakupovat akcie?
|

Přišel čas znovu nakupovat akcie?

Dynamická aktiva si v očích investorů stojí celkem obstojně. A to navzdory negativním událostem na Středním východě, japonskému neštěstí a pokračující dluhové krizi v Evropě. Obecně vzato, míra rizika panující na trzích není zrovna nízká, ale ve prospěch rizikovějších aktiv hrají silná makroekonomická i podniková data.

Komodity Světové akcie
Typy investic - ilustrační foto

Nejistota na trzích pomalu opadá, naopak fundamenty podporující rizikovější aktiva, tedy ekonomický růst, růst zisků a dividend, vysok

likvidita a vstřícné finanční prostředí, přetrvávají. Proto také investiční stratégové ING Investment Management doporučili změnit taktickou alokaci aktiv z pozice neutrální na riziko-preferující. To znamená nadvážit akcie a komodity a podvážit konzervativní dluhopisové nástroje.

Komodity ani akcie stále nedosáhly původních maxim

Komodity v poslední době výrazně posilovaly. Index S&PGSCI zahrnující 24 různých druhů surovin vyrostl tento rok o 16 %, od března 2009 dokonce o 130 %. Cena komodit je tažena vzhůru jak zvýšenou poptávkou na straně rozvíjejících se států, tak nabídkovými šoky v podobě událostí na Středním východě, v Japonsku, ale i záplavami v Austrálii nebo suchem v Číně. Komodity se nicméně stále drží 17 % pod vrcholem z roku 2008.

Aktuální ceny komodit sledujte zde

Stejně tak akcie – dva roky od propadu v roce 2009 dohnaly většinu ze svých ztrát, původních maximálních hodnot ovšem stále nedosahují. Ku příkladu americký index S&P 500 stále zaostává zhruba 15 % za svou maximální hodnotou z října 2007.

Aktuální vývoj indexu S&P 500 sledujte zde

Jaká jsou hlavní rizika na trzích?

Ačkoli prostředí na trzích zůstává pozitivně nakloněné rizikovějším aktivům, určitá rizika přetrvávají. Patří sem především nepokoje na Středním východě a jejich vliv na cenu ropy, monetární utahování na rozvojových trzích, pokračující růst cen potravin nebo globální dopad zemětřesení v Japonsku.

Proč by měly akciové zisky dále růst?

1. Dobré hospodářské výsledky firem.

2. Výnosy investorů podpoří atraktivní ocenění akcií. Ceny akcií jsou stále nízko, a to jak z historického hlediska, tak v porovnání s jinými aktivy.

3. Roste kupní síla společností. Ty mají díky snižování nákladů během krize dost hotovosti na investice.

4. Současné umístění hotovosti investorů je stále opatrné. Očekáváme tedy pomalý přesun směrem k akciím.

5. Odhadujeme růst hodnoty indexu S&P 500 až na 1 400 bodů na konci roku 2011. To by znamenalo další zisk.

Předpokládané posílení akcií v ostatních regionech je také zajímavé: Odhadujeme 12 % pro Evropu, 16 % pro Japonsko a 10 % pro rozvojový svět.