Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?
|

Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?

Investiční web se ve spolupráci s deníkem E15 zeptal čtyř nezávislých finančních poradců, jaké jsou v současné době na trhu nejatraktivnější fondy pro různé typy investorů.

Investování Investiční horizont
Aleš Tůma

Aleš Tůma, analytik, Partners

Konzervativní investor

Těžko se něco doporučuje paušálně, záleží mimo jiné na investičním horizontu. Na peněžím trhu bych volil především fondy s nízkou nákladovostí, což jsou například AXA CZK Konto nebo fond od ČP Investu.

Vyvážený investor

Z dluhopisových považuji za kvalitní ISČS Sporobond nebo Atlantik Flexibilní (čímž ovšem neřeším načasování investice, přece jen sazby jsou stále velmi nízko, což dluhopisovým investicím nesvědčí). Příliš nedoporučuji různé jednorázové zajištěné fondy – jsou sice hezkou přehlídkou exotických derivátů, přidaná hodnota pro investora je však někdy sporná.

Agresivní investor

Ze stovek dynamických fondů na českém trhu se opravdu těžko dá vypíchnout jediný „nej nej nej“. Dobře diverzifikované dynamické portfolio by nemělo zapomínat na high-yield dluhopisy nebo například na komodity, takže by bylo dobré volit některý ze smíšených fondů. Mezi nimi nemám favorita, takže nebudu nezávislý a doporučím nově zakládané fondy Partners Investiční společnosti, které budou obsahovat všechny základní třídy aktiv.

Tomáš Rampula

Tomáš Rampula, produktový manager, AWD

Konzervativní investor

Pro konzervativního klienta s krátkým investičním horizontem doporučuji peněžní podílové fondy v kombinaci se spořícím účtem. Například Fond peněžního trhu ČP Invest a ING Konto. Pro konzervativního klienta s delším investičním horizontem doporučuji dluhopisový fond v kombinaci s garantovaným produktem, například Conseq Dluhopisový v kombinaci s garantovaným produktem od Volksbank (jsou v CZK, obvykle s vysokou pravděpodobností vyššího zhodnocení).

Vyvážený investor

Pro vyváženého investora doporučuji kombinaci dluhopisového a akciového fondu, například Conseq Dluhopisový, z akciových fondů spíše globálnější fond, například ING Invest World.

Agresivní investor

Pro agresivního investora doporučuji portfolio několika fondů. S globálním zaměřením bych doporučil ING Invest World, se zaměřením na rozvíjející se ekonomiky Templeton Emerging Markets a komoditní fond ING Invest Energy. Jan Šimek

Jan Šimek, analytik, Broker Consulting

Pro výběr vhodné investiční strategie není určující pouze rizikový profil investora, ale také délka investičního horizontu. Budu pro zjednodušení předpokládat, že konzervativní investor má krátkodobý investiční horizont 6 měsíců až 1 rok, vyvážený investor 3 až 5 let a agresivní investor horizont delší než 5 let.

Standardně klientům doporučujeme nesázet na jednu kartu, tedy nevybírat pouze jeden typ aktiva, jeden konkrétní fond, navrhujeme portfolia, která se skládají z více fondů. Nicméně zadání zní vybrat pro každou třídu jeden fond, a tak nestandardně vyberu pro každou třídu vždy po jednom fondu pro daného investora.

Konzervativní investor

Konzervativní investor těžko snáší i drobné propady hodnoty portfolia, proto je nutné zvolit cestu co nejmenšího rizika, tedy co nejmenší volatility. Tomu ovšem odpovídá i nízký očekávaný výnos. Takové zadání nejlépe splňují fondy peněžního trhu, jejichž cílem je pokrýt nebo mírně překonat inflaci. Z nabízených možností volím Fond peněžního trhu ČP Invest, a to kvůli dobrým výsledkům a možnosti nadstandardních služeb. Pro krátkodobé cíle nebo pro práci s rezervami je tento fond ideální.

Vyvážený investor

Klasická modelová portfolia pro vyvážené investory sestávají zejména z dluhopisových fondů. Vzhledem k tržní situaci, kdy lze očekávat blízký růst úrokových sazeb, však není příliš smysluplné doporučovat čistě dluhopisové fondy. Růst úrokových sazeb bude srážet ceny dluhopisů, a tím i výkonnost dluhopisových fondů. Proto bych výjimečně doporučil sázku na konvertibilní dluhopisy, které si lze jednoduše představit jako kompilát akcie a dluhopisu. Oproti klasickým akciím však měly konvertibilní dluhopisy v průběhu krize poloviční volatilitu. Konkrétně doporučuji fond Convertible Bond World od BNP Paribas. Jeho velkou předností je světové zaměření a současná možnost investovat v CZK.

Agresivní investor

Odvážný investor s dlouhým investičním horizontem si může dovolit podstoupit větší riziko. Takový investor by měl investovat zejména do akciových fondů, případně částečně do komodit. Pokud bych měl vybrat jediný konkrétní fond, vybral bych zřejmě fond zaměřený na země BRIC. Je to sázka na rozvíjející se ekonomiky i částečně na komodity, protože zejména investice do ruských a brazilských akcií jsou silně navázány na komodity (nejen ropu). Je celkem jedno, kdo daný fond spravuje, to si může zvolit každý investor sám. Doporučoval bych vybrat jednoho z trojice Franklin Templeton, HSBC a BNP Paribas. Miroslav Frajt

Miroslav Frajt, vedoucí investičního oddělení, KZ Finance

Konzervativního investor

(důraz na minimální kolísavost investice)

Pro konzervativního investora se v aktuálním prostředí nízkých úrokových sazeb hledá vhodná varianta celkem těžko. Doporučil bych kombinaci dvou konzervativních fondů, které by měly zajistit stabilitu investice, a zároveň dosažení výnosu převyšujícího nabízené úroky na spořících účtech. Konkrétně by se jednalo o fond peněžního trhu Conseq Invest Konzervativní a dluhopisový fond Atlantik dluhopisový flexibilní. Pro oba je charakteristická aktivní správa jejich manažerů, jíž dosahují nadprůměrných výsledků ve srovnání s konkurencí. Fond z dílny Conseq je dlouhodoběji nejlepším mezi fondy peněžního trhu a dluhopisový fond Atlantiku je vybrán i z toho důvodu, že má aktuálně na dluhopisové fondy docela krátkou průměrnou splatnost portfolia (2,4 roku), což může být v období rostoucích úrokových sazeb výhodou.

Vyvážený investor

(důraz na dosažení vyšších výnosů při toleranci kolísavosti ve střednědobém horizontu)

U investorů s vyváženým investičním profilem narážíme na problém nízkých výnosů konzervativnějších investičních nástrojů, a proto musíme pro dosažení zajímavějších výnosů hledat v trochu rizikovějších vodách. V rámci investice bych volil jeden stabilnější fond a druhý fond s možností vyšších výnosů, ale také s vyšší kolísavostí investice. Pro první variantu volím dluhopisový fond Conseq Invest dluhopisový, jehož aktiva tvoří středoevropské dluhopisy. Fond má dle prospektu možnost až 30 % portfolia investovat i v cizoměnových dluhopisech. Manažer fondu tedy může v rámci aktivní správy, kterou uplatňuje, částečně měnově „spekulovat“, pokud je přesvědčen o posílení např. polské či maďarské měny vůči koruně. Fond svou výkonností (5,33 % p.a.) dlouhodobě převyšuje konkurenci.

Druhým vybraným fondem je fond BNP Paribas Convertible Bond World (CZK). Fond se zaměřuje na konvertibilní dluhopisy, což jsou dluhopisy, které svému majiteli nabízejí možnost vyměnit dluhopis za akcie. Investor tohoto fondu tedy může v pozitivních dobách těžit z růstu akciových trhů, a dobách nepříznivých pro akcie mít dluhopisový fond, což právě v současné době může být zajímavé. Důležitou informací pro všechny korunové investory je to, že je portfolio fondu zajištěno do české koruny, takže zde investor nepodstupuje žádné měnové riziko. Pro zvýšení potenciálu portfolia sem může být ještě částečně přimíchán i některý z akciových fondů.

Agresivní investor

(snaha o dosažení maximálního zisku v delším investičním horizontu při toleranci vyšší kolísavosti investice)

Pro dynamické investory jsou zvoleny dva fondy, které se zaměřují jednak na akcie rozvíjejících se zemí, a pak na komoditní sektor. Oba tyto sektory dle mého názoru nabízejí docela slibné vyhlídky v dlouhodobějším horizontu. Akcie rozvíjejících se zemí (Čína, Indie, Rusko, Brazílie a další) mohou ve srovnání s vyspělými těžit z dostatečného počtu obyvatel v produktivním věku, stále ještě levné pracovní síly i optimističtějších vyhlídek mezi investory. Pro komodity hovoří oslabující dolar, nárůst inflace a omezené zdroje některých komodit.

Pro oblast komodit volím zcela nový fond J&T Komoditní fond, a to z důvodu zajištění portfolia do české koruny (v případě růstu cen komodit z důvodu oslabení dolaru by korunový investor mohl přijít o zisky z komoditního sektoru při přepočtu investice do koruny) a možnosti větší volnosti manažera fondu, který může v případě pesimismu na trzích nakoupit do portfolia i konzervativnější investiční nástroje (např. dluhopisy). Fond sice nemá prozatím žádnou historii, ale v rámci korunových fondů zaměřených na komodity chybí prozatím konkurence.

U fondů zaměřených na rozvíjející se trhy je naopak konkurence obrovská. Dispozici jsou možnosti v USD, EUR, pár výjimek je již i v české koruně. Konečná volba z mé strany padla pro fond Templeton Emerging Markets, který patří mezi největší fondy se zaměřením na akcie rozvíjejících se zemí. Za jeho správu je zodpovědný jeden z nejlepších manažerů na tyto trhy Mark Mobius. Pokud by investor preferoval korunovou variantu, je k dispozici fond ING Emerging Markets (CZK). Vhodným doplňkem k navrženým variantám může být ještě fond zaměřený na globální společnosti, které vyplácejí stabilně zajímavé dividendy, například CS Global Value R CZK či ING Global High Dividend (CZK), které jsou opět zajištěné do české měny.