Komoditní býk, civilizační medvěd: V roce 2050 bude spotřeba přírodních zdrojů trojnásobná
|

Komoditní býk, civilizační medvěd: V roce 2050 bude spotřeba přírodních zdrojů trojnásobná

Pokud svět nezačne šetřit, bude v roce 2050 spotřebovávat třikrát více přírodních zdrojů než v současnosti. Šlo by o zhruba 140 miliard tun ročně. Tvrdí to OSN. Tento scénář je jistě velice optimistický pro investory do komodit, ale hodně pesimistický pro civilizaci. OSN varuje před neudržitelnou budoucností využívání zdrojů na straně jedné a emisí na straně druhé.

Komodity Ekonomika

Alternativy nejsou zrovna růžové. Pokud by vyspělé země snížily svou spotřebu zdrojů na polovinu, do roku 2050 by celosvětově stoupla spotřeba zdrojů "jen" na 70 miliard tun ročně. To je stále dost na to, aby bylo zapotřebí obrovských investic do technologií založených na obnovitelných zdrojích.

Země jako Spojené státy by utrpěly mírný pokles kvality života a přiblížily by se světovému průměru.

Pokud by došlo k návratu spotřeby na úrovně před rokem 2000, vyspělý svět by utrpěl doslova ekonomický šok, silnou recesi a spadl by na úroveň světového průměru.

3 scénáře dalšího vývoje využívání přírodních zdrojů
Zdroj: OSN