Obchodování s ropou: Jaký vliv má sezónnost na výnosy?
|

Obchodování s ropou: Jaký vliv má sezónnost na výnosy?

Investoři na finančních trzích již desítky let zkoumají historická data a snaží se odhalit pravidelně se opakující události, kterých by mohli využít při svém obchodování. Výjimkou nejsou ani investoři zaměřující se na komodity. Je možné sezónnost využít i při obchodování s ropou?

Obchodování Ropa

Na trhu s ropou jsme podobně jako u některých jiných komodit svědky pravidelně se opakujících událostí, které tradičně v různá roční období ovlivňují obchodování. Jako příklad můžeme uvést motoristickou sezónu, hurikánovou sezónu ve Spojených státech, odstávky rafinerií, přípravu na zimní sezónu a další

Na to samozřejmě reagují i investoři. Průzkum historických údajů naznačuje, že lze najít jisté vzorce chování, které bezesporu stojí za pozornost investorů.

Na obrázku 1 jsou znázorněny vzorce chování cen ropy. Graf zachycuje 5, 10, 15 a 26leté průměry výkonnosti ropy (procentuální výkonnost k danému dni vzhledem k počátku roku). Z výsledků je patrné, že nejhůře si ropa vede ke konci roku a v prvních měsících roku nového.

Všechny průměry naznačují, že nejhorší měsíce pro ropu jsou říjen, listopad, prosinec, leden a první polovina února. Naopak v období březen až srpen se ropě velmi daří.

Za povšimnutí dále stojí, že čím kratší je průměr, tím více se posouvá vrchol blíže k letním měsícům. V případě 26letého průměru je vrchol zhruba v říjnu, v případě 5letého již v srpnu. 15letý průměr se shoduje přibližně s 26letým. Vrchol 10letého je zhruba na konci srpna až počátku září.

Obrázek 1: Sezónnost ropy (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost ropy

Výše uvedený scénář potvrzuje i obrázek 2, kde je zachycena průměrná výkonnost v jednotlivých měsících za 26 let. Z grafu je zřejmé, že nejlépe si komodita vede v březnu. Potvrzuje se, že období březen až září jsou pro ropu velmi příznivé měsíce. Naopak na konci a začátku roku býváme svědky poklesu.

Obrázek 2: Průměrná výnosnost v jednotlivých měsících za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Průměrná výnosnost ropy za 26 let

Aktuální cenu ropy Brent sledujte zde Obrázek 3 potvrzuje předchozí zjištění jen částečně. Zachycuje množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících. Potvrzením je bezesporu množství dosažených minim, které je největší v prosinci, lednu a únoru. Toto zjištění je v souladu s předchozími, která označují konec a počátek roku za špatná období pro ropu, kdy cena většinou klesá. Množství dosažených maxim v prosinci a lednu je ovšem zarážející a příliš předchozí hypotézu nepodporuje.

Obrázek 3: Množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících za 26 let

Nakonec se podívejme na obrázek 4, kde je znázorněn průměrný procentuální rozdíl mezi maximem a minimem v jednotlivých měsících za období 26 let. Výsledky naznačí, kdy dochází k významným cenovým pohybům. Z grafu je zřejmé, že prudké pohyby nastávají ke konci a na začátku roku. Dále pak v březnu, kdy cena pravidelně vyráží vzhůru.

Březen je zároveň měsícem (viz obrázek 2), kdy si komodita z hlediska historické průměrné výkonnosti vede nejlépe. Stabilnější situace na trhu s ropou nastává v květnu, červnu a červenci.

Níže uvedený graf může být zajímavý i pro krátkodobé spekulanty, jejichž obchodní systémy jsou postaveny na vysoké rozkolísanosti trhu. Ti se mohou zaměřit na trh s ropou v období října až března.

Obrázek 4: Průměrný procentuální rozdíl mezi maximem a minimem za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Průměrný procentuální rozdíl mezi maximem a minimem za 26 let

Výše uvedené údaje stojí bezesporu za pozornost investorů. Naznačují, že investoři opravdu mohou využít sezónnosti ropy při obchodování na tomto trhu.

Pro výpočty byly použity měsíční a denní nearest grafy, nebyl proto brán v potaz vliv contanga a backwardationu.