E4U: Komu se nelení, tomu se zelení aneb nová česká dividendová akcie
|

E4U: Komu se nelení, tomu se zelení aneb nová česká dividendová akcie

Úvod letošního roku měl patřit primárnímu úpisu ČSOB. Její vstup na parket pražské burzy je ovšem stále nejistý, a tak pozornost zaslouží zatím málo známá společnost E4U a.s. Firma E4U a.s., která dle svých webových stránek spravuje majetek akcionářů prostřednictvím investování do lukrativních a dlouhodobě výnosných projektů nebo do projektů se stabilními a do značné míry odhadnutelnými budoucími zisky a cash flow, by tak měla být další emisí na tuzemském trhu.

Dividendy Solární energie E4U

Tentokrát se však nejedná o běžnou investici nebo IPO, na které jsou čeští investoři zvyklí. Akcie tohoto typu jsou u nás takovou malou novinkou. Je proto příliš brzo na to hodnotit, zda-li tento typ investice bude v Čechách slavit úspěch, bezpochyby se však stane jakýmsi průkopníkem nových investičních příležitostí.

Akcie společnosti E4U a.s. by podle společnosti měly být investičním nástrojem, který bude přinášet akcionářům dlouhodobě stabilní dividendový výnos v předpokládané výši 6–8 % p.a.

Zdrojem výnosů by měla být v posledních letech tolik proklamovaná zelená energie. Výnos plynoucí z akcií je "navázán" na výnos z jednotlivých projektů. Společnost má uzavřené smlouvy na nákup solárních tepláren, což je technologie centralizovaného dodávání tepla municipalitám.

"Technologie je po ekonomické stránce životaschopná i bez státních subvencí a má šanci změnit trh s tepelnou energií nejen v Evropě. Cílem je postupný nárůst objemu spravovaného majetku, aby bylo portfolio projektů dostatečně diverzifikované a rostla likvidita akcií na sekundárním trhu," uvádí se dále na webových stránkách společnosti.

Celkový objem emise je 2 391 640 akcií v nominální hodnotě 239 164 000 Kč, z čehož vyplývá cena jedné akcie ve výši 100 Kč. V primárním úpisu by však akcie měly být nabízeny s 20% diskontem, tedy za 80 Kč. Podle našich prvních modelových odhadů se však reálná cena akcií pohybuje na úrovni 77–83 Kč, čímž se 20% diskont zcela nuluje. Mohlo by se tak zdát, že tím emise ztrácí na atraktivitě, opak však může být pravdou.

První dividendu plánuje společnost vyplatit novým akcionářům již letos v létě, ve výši 7 % dnešní upisovací ceny akcie. Jedná se o částečné rozdělení zisku minulých let.

Podle nás jsou akcie spíše nabízeny blíže své reálné hodnotě, což by jim však v dlouhodobém horizontu, který je ostatně proklamovaným cílem společnosti, nemělo ubírat na atraktivitě.

"Cílem společnosti není to, aby cena akcie dramaticky rostla a klesala dle nálad trhu, ale aby firma vyplácela vysokou a pravidelnou dividendu při dlouhodobém zachování ceny akcie blízko její fundamentální hodnoty," uvádí ve svém prohlášení sama firma. Z tohoto titulu by v ní mohli najít zalíbení velmi konzervativní a valuačně zaměření investoři. E4U si tak v povědomí veřejnosti své místo určitě najde.

E4U: Český dividendový nováček Energy for you by se tak díky své koncepci a představě mohla za určitých okolností zařadit mezi stabilní dividendové investice. Velkým omylem by však bylo tuto emisi přímo srovnávat například se spadovými tituly. Akcie E4U mají svá specifika, která prozatím nenajdeme u žádného jiného domácího titulu.

Hlavním rozdílem a odlišností je likvidita akcií, která prozatím dosahuje více než bídných rozměrů, na což upozorňuje investory i sama společnost.

"Akcie se v této fázi neobchodují na burze cenných papírů a jejich likvidita je zatím značně omezená. Akcie se prozatím obchodují na tzv. mimoburzovním (OTC) trhu, jednotliví obchodníci s cennými papíry tak mohou akcie mezi sebou obchodovat např. telefonicky, bez zapojení burzy.

"Akcie E4U a.s. tak rozhodně nejsou myšleny jako spekulativní investiční nástroje," uvádí sama společnost. E4U aktuálně dává k dispozici jen 1 171 900 kusů akcií (dosavadní nejmenší emise na SPADu, ECM, má 6 868 092 kusů), což je dáno tím, že se umísťují pouze již vydané akcie z majetku E4U FINANCE s.r.o.

Obecně řečeno jde o dividendovou investici, resp. investici, která by měla nést stabilní roční výnos. Je nutné do investice vstupovat s horizontem ne měsíc, ne rok, ne dva roky, ale spíše delším.

Management však plánuje v dohledné době vydání dalších akcií, z jejichž výnosu by se pak měly financovat další projekty. Tímto by měla být zaručena výrazně lepší likvidita a mohl by s tím být spojen i vstup akcií na samotnou pražskou burzu, respektive do RM Systému.

"Vstup akcií na samotný SPAD prozatím naplánován není. V budoucnu však tuto možnost rozhodně nevylučujeme," doplňuje Aleš Jelínek, člen představenstva společnosti.

Český trh v současné době postrádá emisi typu E4U a zcela určitě ji můžeme považovat za zajímavé zpestření. I když mnozí budou možná váhat, podle nás lze nakonec očekávat velký zájem ze strany investorské veřejnosti.

Více informací o E4U najdete na portálu Akciatrhy.cz