Goldman Sachs: Kdo okrádá, ten nejspíš i lže
|

Goldman Sachs: Kdo okrádá, ten nejspíš i lže

Moje babička mi od malička říkala, že kdo lže, ten krade. Léta, která na této zemi žije, jí váhu tohoto přísloví nejspíš potvrdila, protože jej používá dodnes. Když jsem se dočetl, že banka Goldman Sachs souhlasila s tím, že zaplatí pokutu 10 milionů USD za porušení zákona, přemýšlel jsem, zda platí i to, že kdo okrádá, ten nejspíš lže.

O co jde?

Podle dohody regulačního úřadu ve státě Massachusetts s investiční bankou Goldman Sachs došlo k porušení státního zákona, když analytici banky dávali "prioritním" klientům krátkodobé obchodní tipy, které mohly být v rozporu s doporučeními, které banka publikovala.

Goldman od roku 2009 interně rozdělil své klienty do 4 skupin. V první skupině byly (jaké překvapení) "obrovské účty", které měly potenciál Goldmanům generovat vyšší provize. Jména konkrétních firem nebyla uveřejněna, ale bylo zmíněno, že se jedná o několik hedge fondů, které se zabývají vysokofrekvenčním obchodováním, dále správce portfolia a společný investiční fond, všichni se sídlem ve státě Massachusetts.

Klientům ze skupiny 1 volali senior analytici a skupině 2 junior analytici s krátkodobými obchodními tipy. Klienti ve skupině 3 a 4 se o těchto informacích od Goldman Sachs nedozvěděli.

Všichni jsou si (ne)rovni

Každý kdo se tradingem a investováním seriózně zabývá, ví, že nejlepší obchody jsou ty, kde jsou k dispozici insider informace. Tyto praktiky jsou nelegální snad v každé rozvinuté ekonomice, ale jak tento případ ukazuje, tak je stále lukrativní "hýčkat" insider informacemi své preferované (rozuměj majetné) klienty, vydělat na poplatcích od nich velký balík peněz, a potom částí tohoto balíku zaplatit pokutu.

Někdo může Goldman Sachs vnímat jako modlu a jednu z bank s nejpočetnějším týmem těch nejlepších analytiků. Když Goldman zveřejní analýzu nebo doporučení, celý svět poslouchá. Co si ovšem myslet o takových analýzách a reportech, když se nyní oficiálně potvrdilo, že ne všichni jsou si rovni?

Já osobně se snažím v trhu hledat technický signál, který by šel proti doporučení Goldman Sachs. Věřím více tomu, že banka samotná (především její velmi profitabilní tradingová divize) má zájem manipulovat trh ve svůj prospěch. A kdyby náhodou ne, jsou tu její "prioritní" klienti, kteří když budou chtít přes Goldmany nakupovat například ropu za 95 USD a dneska stojí 100, tak Goldman vyvine maximální usilí (včetně např. "důležité" analýzy), aby pro ně cenu "dostal" na 95.

Ví totiž, že pokud tam cenu dotlačí, čekají je od "prioritního" klienta tučné provize za nákup. A tak nejspíš bude i nadále platit trochu poupravené přísloví mojí (a nejspíš i vaší) babičky, že kdo "okrádá" ("neprioritní" klienty), ten nejspíš lže.