Zemní plyn: Cena tvoří dlouhodobé dno
|

Zemní plyn: Cena tvoří dlouhodobé dno

Trh se zemním plynem se nacházel několik měsíců v sestupném trendu. V poslední době jsme ovšem svědky obchodního pásma a zdá se, že komodita formuje dlouhodobé dno. Aktuální výhled EIA mimo jiné zkoumá stav mezi nabídkou a poptávkou, stav zásob, množství aktivních vrtů. V závěru nabídneme pohled technické analýzy na cenu plynu.

Komodity Zemní plyn

EIA (U.S. Energy Information Administration) pravidelně vydává každý měsíc svůj krátkodobý výhled pro energie. Poslední data byla zveřejněna 7. června. Agentura očekává růst spotřeby zemního plynu v roce 2011 o 1,4 % na 67,1 miliardy stop kubických denně (Bcf/d). Spotřeba v průmyslu by se měla zvýšit o 3,1 % na 18,7 Bcf/d. Spotřeba v oblasti výroby elektřiny o 0,4 % na 20,3 Bcf/d.

V roce 2012 očekává EIA růst spotřeby na 67,2 Bcf/d. Poptávka by se měla i nadále zvyšovat v oblasti průmyslu (+1,6 %) a výroby elektrické energie (+2,1 %).

V případě produkce očekává EIA v roce 2011 nárůst 4,5 % na 64,6 Bcf/d. Odhad v předešlém měsíci počítal s růstem o 2,3 % na 63,2 Bcf/d.

Produkce se zvyšuje i přes pokles aktivních vrtů, kterého jsme v posledních měsících svědky. Množství aktivních vrtů monitorovaných společností Baker Hughes pokleslo oproti srpnu 2010 o 11 % na současných 881. Zvyšující se produkce plynu v USA snižuje závislost na dováženém zkapalněném plynu (LNG). EIA očekává, že importy LNG do USA poklesnou z průměrných 1,2 Bcf/d v roce 2010 na 1,0 Bcf/d v roce 2011. V roce 2012 by se měly pohybovat na úrovni 0,95 Bcf/d. Importy plynu (bez LNG) by měly v roce 2011 poklesnout o 4,2 % na 8,7 Bcf/d a o 3,7 % na 8,4 Bcf/d v roce následujícím.

Celková nabídka by se v roce 2011 měla pohybovat na úrovni 67,38 Bcf/d. Celková poptávka pak na úrovni 67,06 Bcf/d.

Obrázek 1: Množství aktivních vrtů v USA (Zdroj: Baker Hughes)

Množství aktivních vrtů v USA

Na obrázku 1 je zachyceno množství aktivních vrtů ve Spojených státech. Je zřejmé, že v posledních měsících jsme svědky sestupného trendu. Jednou z příčin jsou nízké ceny komodity.

Fosilní paliva: Zlatá éra teprve začíná! Zásoby plynu v USA se k 27. květnu pohybovaly na úrovni 2,107 bilionu stop kubických, což je o 237 Bcf méně oproti stejnému období předchozího roku. EIA nicméně počítá v průběhu roku s robustními zásobami, především díky vyšší produkci.

Obrázek 2: Zásoby plynu v USA (Zdroj: Bloomberg)

Zásoby plynu v USA

EIA očekává, že se průměrná spotová cena zemního plynu ve Spojených státech bude v roce 2011 pohybovat na úrovni 4,25 USD za MMBtu, což je o 13 centů méně než v roce 2010. V roce 2012 by se cena měla pohybovat na úrovni 4,58 USD za MMBtu.

Aktuální cenu zemního plynu sledujte zde

Při pohledu na technickou analýzu je zjevné, že se plyn již několik měsíců nachází v obchodním pásmu, které je přibližně ohraničené hodnotami 4 a 5 USD. Zdá se, že komodita tvoří dlouhodobé dno. Střednědobý a krátkodobý klouzavý průměr spíše stagnují, dlouhodobý směřuje stále dolů. Cena se aktuálně blíží k horní hranici obchodního pásma.

Již v minulosti jsme upozorňovali, že se komodita může delší dobu pohybovat do strany. Na tomto tvrzení se prozatím nic nemění. Fundamenty se nicméně pozvolna zlepšují, což komoditu podporuje. Pro případný vstup do střednědobých long pozic je však nutné potvrzení ze strany technické analýzy (proražení horní hranice obchodního pásma). Ani potom ovšem není příliš pravděpodobný scénář dlouhodobého růstového trendu. S růstem ceny by totiž docházelo ke znovuzprovoznění odstavených produkčních kapacit. Plyn je proto i nadále vhodnější spíše pro krátkodobé obchodování.

Obrázek 3: Technická analýza - Zemní plyn upravený o efekt rolování (Zdroj: CSI)

Technická analýza- Zemní plyn upravený o efekt rolování