Ohrožují ETF finanční stabilitu?
|

Ohrožují ETF finanční stabilitu?

Investoři do ETF jsou velice znepokojeni. Před několika týdny zveřejnila Financial Stability Board stanovisko, ve kterém poukazuje na potenciální problémy burzovně obchodovaných fondů ETF. Argumentace jdou až na úroveň "celkového ohrožení finanční stability". V prohlášení je obzvláště velká pozornost věnována rizikům indexových fondů, která spočívají v tzv. swap operacích. Celková kritika cílí hlavně na potenciální střet zájmů jednotlivých emitentů ETF a možné problémy s likviditou v extrémních tržních situacích.

ETF
Investování - ilustrační foto

Po zveřejnění stanoviska se roznítila žhavá diskuse. Se svojí troškou do mlýna přišly i velké mezinárodní instituce a konkrétní emitenti ETF.

Cíl je jasný: oslabit potenciální konkurenci a podpořit názorovou argumentaci Financial Stability Board (FSB). Přesto po podrobnější analýze pokládáme zveřejněné argumenty za nepříliš přesvědčivé.

Je ovšem nezbytné uznat, že se FSB podařilo zaútočit na dynamicky rostoucí tržní segment burzovně obchodovaných fondů a postarat se o šíření nejistoty.

Zajisté, kritika FSB obstojí, když se podrobně zaměříme na půjčování akcií. Tyto v bankovní praxi poměrně běžné operace se na trhu vyskytují již poměrně dlouho a nelze vinu svádět jen na segment ETF.

Například populární obchodování s tzv. American Depositary Receipts (ADR) spočívá hlavně na půjčování akcií mezi americkými bankami a zahraničními finančními institucemi. Americké banky si půjčí akcie, aby mohly emitovat ADR. Problém spočívá v tom, že se tyto obchody se dějí mimo burzu jako tzv. Over the Counter (OTC) transakce, a tudíž nepodléhají systematickému burzovnímu dohledu.

Konkurenční boj v segmentu ETF se vyostřuje

I běžné investiční a podílové fondy se skrytě radují z "pošpiněné" pověsti ETF. Ovšem jen do chvíle, než si FSB došlápne i na v tuzemsku tolik populární garantované fondy a označí je rovněž za riskantní deriváty.

Kéž by FSB mohla zarazit i finanční šílenosti s názvem "česká penzijní reforma".

Kašlete na stádo a sázejte proti investorům do ETF