Manažer fondu měsíce: Za současných podmínek hledají investoři jistotu
|

Manažer fondu měsíce: Za současných podmínek hledají investoři jistotu

Investoři jsou opatrní kvůli nejistotě na trzích spojené s výhledem vývoje globální ekonomiky. Chtějí investiční nástroj, který není spojen s přílišným rizikem, ale zároveň nabízí uspokojivý výnos. Existuje takový? Tyto požadavky splňují fondy absolutního výnosu, které svým atraktivním zhodnocením porážejí fondy peněžního trhu, říká Tomáš Lipový, portfoliomanažer Investiční a kapitálové společnosti Komerční banky.

Fond měsíce Fondy fondů
Tomáš Lipový

Jak byste přiblížil charakter takového fondu? Jakou využívá investiční strategii?

Tomáš Lipový (TL): Fond má konzervativní charakter. Dle kategorie se jedná o fond fondů. Podkladovými fondy jsou fondy společnosti Amundi. Společným jmenovatelem těchto fondů je strategie s absolutním výnosem, která má za cíl podílníkovi přinést kladné zhodnocení, ať už trhy rostou, nebo klesají. Výběr jednotlivých fondů do portfolia je určen celkovou rizikovostí produktu, která připouští pouze omezenou volatilitu hodnoty kurzu. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení definované na úrovni reference fondu, tedy 1,5 % nad základní sazbu ČNB, aktuálně tedy výnos 2,25 %.

Co si má drobný investor představit pod pojmem "absolutní výnos?"

TL: Kladný výnos bez ohledu na to, zda trhy rostou, nebo naopak klesají. Strategií s absolutním výnosem je přirozeně celá řada a vzájemně se od sebe liší rizikovostí a potenciálem. Ve fondu KB Absolutních výnosů (KB AV) najdeme fondy, které zpravidla využívají konzervativnější přístup a nevykazují příliš velkou volatilitu.

Do jakých instrumentů fond investuje a na základě jakých parametrů instrumenty vybírá? Která složka aktiv je nejvíce "zainvestována"?

TL: V portfoliu najdeme zhruba 10 fondů s absolutním výnosem. Jedná se o vyvážený mix konzervativních strategií s absolutním výnosem. Základem jsou fondy, které investují do dluhových nástrojů. Investiční model je postaven na dvou zdrojích výkonnosti. Prvním je analýza trhu fixně úročených dluhových cenných papírů ve vztahu ke krátkodobým instrumentům, druhým pak analýza tržních příležitostí na dluhopisovém trhu ve vztahu ke kvalitě/likviditě emitenta z oblasti mimo státní dluhopisy.

Druhou skupinou jsou fondy, které využívají širšího spektra investičních nástrojů včetně akcií a vysoce úročených dluhopisů. Tyto fondy mají omezenou rizikovost, stanovenou ukazatelem VaR, tzn. že jejich volatilita v čase je limitní.

Co znamená ocenění "Fond měsíce"? Čím je "výjimečný"? Odlišuje se něčím od ostatních fondů s podobnou rizikovostí?

fondy peněžního trhu patřily dlouhá léta mezi nejoblíbenější fondy v ČR, v současnosti však nejsou schopny nabídnout atraktivní zhodnocení

TL: Za současných podmínek nemá původní řada konzervativních fondů, především pak fondy peněžního trhu, šanci nabídnout podílníkům příliš atraktivní zhodnocení. To se de facto pohybuje pod úrovní inflace. Fondy peněžního trhu patřily přitom dlouhá léta mezi nejoblíbenější fondy v ČR. Klienti často využívají peněžní fondy pro středně- až dlouhodobé investování, očekávají odpovídající zhodnocení, a to jim peněžní fondy po nové regulaci nejsou schopny nabídnout.

KB AV se snaží vyplnit prázdné místo na trhu a vyjít vstříc poptávce investorů po přiměřeně krátkém investičním instrumentu s atraktivním zhodnocením a nízkým rizikem. Strategie fondu profituje ze znalostí Amundi v oblasti strategie absolutního výnosu. Amundi patří mezi světové lídry tohoto trhu. Dokazuje to vysoké hodnocení jejích fondů s absolutním výnosem. Například fond AMUNDI FUNDS ARBITRAGE VAR 2 (EUR), který také najdeme v portfoliu fondu KB AV, obdržel druhé nejvyšší hodnocení ve své kategorii od společnosti LIPPER.

Jak se vám daří zajistit atraktivní výnosnost pro investory? Co když trhy budou klesat? Laik by se určitě zeptal, jak se fond dokáže ubránit pádům podobným tomu z roku 2008.

TL: Výkonnost fondu zajišťuje kombinace fondů s absolutním výnosem. Historická simulace těchto fondů nám ukazuje, že je koncept investiční strategie nastaven správně. I v roce 2008, kdy na trhu byla řada instrumentů prakticky nelikvidní, neměly podkladové fondy výraznější problémy a celková výkonnost fondu se pohybovala výrazně v plusu. Odolnost podkladových aktiv vůči extrémním podmínkám byla tedy dostatečně prokázána.

Uvádíte, že cílem je dosahovat výnosu srovnatelného se základní sazbou ČNB navýšenou o 1,5 %, v současnosti je tedy cílem výnos 2,25%. Neobáváte se, že po započítání poplatků a provizí přestane být investice pro investory atraktivní?

TL: Uváděný cílový výnos je čistý, tzn. zohledňuje výši správcovského poplatku. Domníváme se, že produkt zůstane i do budoucnosti pro investory velmi atraktivním, i vzhledem k denní likviditě produktu a žádným sankcím a poplatkům v případě potřeby zpeněžení investice. Pro koho je fond určen? Je fond vhodný i pro drobné investory?

TL: Široké investorské veřejnosti, především pak konzervativnějším investorům. Zároveň v rizikověji zaměřených portfoliích může fond plnit roli zástupce hotovosti.

Jaký investiční horizont doporučujete?

ve výhledu jsme obezřetnější směrem k akciím, vyšší nejistota bude pravděpodobně znamenat pomalejší zvyšování úrokových sazeb

TL: Minimální horizont by měl dosahovat 6 měsíců. S investicí je spojen vstupní poplatek 0,5 %, takže investor musí počítat s tím, že bude určitý čas trvat (2 až 3 měsíce), než se mu vrátí počáteční náklady.

Jaký vývoj fondu očekáváte do konce roku v kontextu událostí, které nyní ovlivňují trhy?

TL: Výkonnost fondu by se měla pohybovat na úrovni definovaného cíle. To samozřejmě neznamená, že výkonnost bude růst lineárně. Určitě budou období, kdy výkonnost fondu může zaostávat. Tyto výkyvy by měly být ale v delším období snadno překonávány.

Jaký máte obecný výhled na trhy?

TL: Ve výhledu do konce roku jsme obezřetnější směrem k akciím. Dluhová krize v Evropě a zpomalení ekonomického růstu budou hrát nadále klíčovou roli při formování sentimentu trhu. Vyšší nejistota bude pravděpodobně znamenat pomalejší zvyšování úrokových sazeb. Centrální banky budou opatrnější a nebudou chtít podlomit relativně křehké oživení rychlým zvyšováním úroků. Investoři budou i nadále preferovat kvalitnější emitenty.