Emerging markets jsou stále atraktivní, tvrdí tým Marka Mobiuse
|

Emerging markets jsou stále atraktivní, tvrdí tým Marka Mobiuse

Mezi nejznámější země nově vznikajících trhů patří státy tzv. BRIC, tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ale patří tam také další země, například Indonésie či Turecko. Celkový růst HDP na osobu za období 2005-2010 dosáhl na nově vznikajících trzích vysokých 87 %, zatím co na rozvinutých západních trzích to bylo jen 13 %. I v letošním roce hovoří odhady o mnohem vyšším ekonomickém růstu HDP na nově vznikajících trzích (5,9 %) v porovnání s rozvinutými (1,6 %).

Emerging Markets Světové akcie BRICS

Nedávno proběhla v Brně konference na téma investování na nově vznikajících trzích (tzv. Emerging Marktes). Přednášejícím byl výkonný viceprezident společnosti Franklin Templeton Investment Grzegorz Konieczny, člen týmu Marka Mobiuse, který přijel do České republiky na pozvání společností E&S – Ertrag & Sicherheit a Jung, DMS & Cie.

Miliony domácností z Asie a Evropy se posunuly ekonomicky do střední třídy, což doprovázelo růst spotřeby domácností, který se projevil i na růstu zisků a cen akcií místních firem. Akciové indexy nově vznikajících trhů dosáhly za posledních 10 let růstu více než 400 %. Dalece tak překonaly ostatní světové indexy.

Akcie na mladých trzích ve srovnání se světem

Tento růst způsobil, že tyto trhy nyní tvoří 34 % celosvětové kapitalizace všech burz. Přesto je však podíl nově vznikajících trhů v portfoliích světových penzijních fondů z rozvinutých zemí jen v rozmezí 3-8 %. Je zde tedy velký prostor pro vyšší angažovanost.

Akcie EM jsou stále levné

Můžeme namítnout, že po tak velikém růstu musejí být nově vznikající trhy v bublině. V tomto případě to však neplatí. Ukazatel cena akcie/zisk (P/E) je 11 oproti svému maximu z roku 1988, které bylo 28, minimum z roku 2008 bylo 7. Další ukazatel cena/účetní hodnota (P/B) je 2 oproti svému maximu 3 z roku 2007, minimum bylo 0,9 v roce (1998).

Podílové fondy zaměřené na Indii: Naskočte na růstovou vlnu

Za posledních 22 let zažily nově vznikající trhy tři růstová a tři klesající období. Průměrně narostly o 423 % a doba trvání růstu byla 69 měsíců, klesající trhy pak trvaly průměrně 14 měsíců a poklesly průměrně o 57 %. Poslední růstový trh, který začal v roce 2008, není započítán.

Akcie na mladých trzích - statistika za 22 let Konieczny poukázal také na riziko pro další ekonomický růst – vysoký veřejný dluh rozvinutých trhů, které jsou odbytištěm výrobků firem z nově vznikajících trhů.

Veřejný dluh v rozvinutých a v rozvíjejících se ekonomikách

Dalším rizikem je vysoký objemu derivátů, které jsou 10krát větší než celá světová ekonomika. Nikdo neví, jak se deriváty zachovají při problémech či ekonomickém poklesu některého světového regionu.

Derivátů je obrovské množství