Podílové fondy zaměřené na Indii: Naskočte na růstovou vlnu
|

Podílové fondy zaměřené na Indii: Naskočte na růstovou vlnu

Druhá nejlidnatější a čtvrtá největší ekonomika světa, to je Indie dnešních dnů, jíž je pro letošek předpovídán ekonomický růst na úrovni 8,5 %, pro rok 2012 pak 8,6 %. Levná, anglicky mluvící a čím dál vzdělanější pracovní síla je tím, z čeho může Indie těžit ještě spoustu let. Proč se na tom tedy nepokusit vydělat.

Světové akcie Indie BRICS
2 Indie

Proč vůbec v Indii investovat? Indie, nyní třetí největší asijská ekonomika, se doposud krčila ve stínu svých dvou větších sester, ekonomik Číny a Japonska, to se však má brzy změnit. Indická vláda si nedala za cíl nic menšího než dlouhodobě překonávat hospodářský růst čínské ekonomiky. Do roku 2030 by se pak Indie měla stát třetí největší ekonomikou světa, když má předstihnout Japonsko.

I přes pozvolna se snižující růst obyvatelstva má Indie nakročeno k tomu, aby se do roku 2035 stala nejlidnatější zemí světa. Indie se přitom nemusí u svých hospodářských plánů spoléhat na export tolik jako Japonsko a Čína, a to díky silné a stále rostoucí domácí poptávce. Vždyť do roku 2016 by indická střední třída měla čítat 267 milionů obyvatel. Jejich utrácení pak nemusí být nezbytně taženo úvěry, Indové disponují úsporami ve výši přesahující 35 % HDP.

Další výhodou je poměrně rozsáhlé nerostné bohatství - naleziště ropy, zemního plynu, diamantů a uhlí (indické zásoby uhlí jsou 4. největší na světě). Otázku dostatku nerostných surovin se Indie rozhodla řešit i investicemi v zahraničí, především v Africe, kde již v této oblasti nepříjemně doráží na Čínu.

Přes podílové fondy? Jde to!

Indie se nepyšní příliš velkým objemem přímých zahraničních investic, v této disciplíně jí patří celosvětově až 22. příčka. Téměř 25 % těchto investic putuje do oblasti služeb, vždyť Indii se již nyní právem přezdívá call-centrum světa.

Co se týče možností k investicím pro českého drobného investora, ten má k dispozici 12 podílových fondů.

Tabulka č. 1: Akciové podílové fondy se zaměřením na Indii*

Akciové podílové fondy se zaměřením na Indii

Kromě měny, kdy má český investor na výběr americký dolar či euro, je rovněž dobré zvážit, které z oborů indické ekonomiky mají větší, a které naopak menší potencionál k růstu. V souvislosti s očekávanými vládními investicemi do infrastruktury, které by měly v rámci příštího pětiletého plánu dosáhnout částky až 1 bilionu USD, lze očekávat růst na výstavbě infrastruktury participujících společností, mezi které budou patřit ty z těžebního průmyslu a stavebnictví.

Zprostředkovaně z něj pak budou těžit, jak se budou tyto peníze postupně dostávat do ekonomiky, všechna odvětví - od IT přes zpracovatelský průmysl až po služby.

Tabulka č. 2: Podíl zastoupení jednotlivých odvětví v portfoliu [%]

Podíl zastoupení jednotlivých odvětví v portfoliu

Pokračování článku najdete na serveru Penízenavíc.cz