Voda dodá portfoliu stabilitu
|

Voda dodá portfoliu stabilitu

I když jsou tři čvrtiny naší planety pokryty vodou, Světová banka již v devadesátých letech minulého století varovala před nebezpečím, že budoucí války nebudou kvůli ropě, ale právě kvůli vodě. Důvod: Jen pouze malá část, dokonce méně než jednou procento ze všech vyskytujících se vodních zdrojů, je pitná voda. Kromě toho je globální rozdělení tohoto životně důležitého zdroje velmi nerovnoměrné a může vyvolat žádostivé emoce.

Voda Indexy Certifikáty
Voda - ilustrační foto

Sázka na německé nemovitostní akcie

Civilizační faktor "voda"

Od nepaměti je přístup k čerstvé pitné vodě základní podmínkou pro regionální prosperitu. Ne zcela náhodou vznikly první lidské civilizace v blízkosti velkých říčních systémů. Zde byl zabezpečen dostatek potravinových zdrojů, a proto v průběhu času mohlo dojít k rozmanitému hospodářskému a kulturnímu rozvoji. Do dnešní doby se na tomto ekonomickém významu nic nezměnilo. To je obzvláště patrné u extrémně bohatých států, které mají limitovaný přístup k čerstvé pitné vodě.

Nejvíce to lze pozorovat například u emirátů v Perském zálivu, které investují miliardy svých "pertrodolarů" do vodních čistíren a systémů na úpravu vody, aby byl v této nehostinné pouštní oblasti vůbec umožněn růst počtu obyvatel (v průměru pět až deset procent ročně.)

Hospodářské aktivum v tekuté formě

Podobně jako u běžného zboží platí také u vody: s nedostatkem roste cena. Méně bohaté země, s nedostatečným počtem vodních zdrojů, se dostávají do ústraní. Podle odhadů Organizace spojených národů, musí občané v chudých a vyprahlých zemích, vynaložit za vodu až 20 procent svých disponibilních příjmů. Nevyhnutelným důsledkem je, že pak zůstane velmi málo finančních prostředků pro investice do budoucnosti. Zřetelné zlepšení současné situace se proto nedá v dohledném období očekávat.

Dokonce i v našich zeměpisných šířkách, kde by v zásadě mělo být pitné vody dostatek, jsme se postupem času naučili s touto drahocennou tekutinou šetrně zacházet. V současnosti je samozřejmostí, že k dobré infrastruktuře patří rovněž efektivní zásobování vodou a kanalizace.

Že i v tomto odvětví lze vydělat slušné peníze, dokazuje společnost Geberit. Přední evropský prodejce sanitární techniky ze Švýcarska, který v roce 2010 hospodařil s obratem 2,1 miliardy franků. Podle ekonomického ukazatele EBIT bylo dosaženo zisku ve výši 486 milionů franků.

Na rozdíl od ostatních surovin není voda obchodovatelná na burze, a proto musí investoři zvolit okliku přes investice do jednotlivých společností, jako je již zmíněný Geberit. Na celém světě je přibližně 200 burzovně kotovaných firem, které svoje obchodní aktivity uskutečňují s "modrým zlatem". Mezi nimi se nacházejí společnosti zabývající se úpravou a dalším zpracováním vody, výrobou nápojů, odsolováním, až po klasické vodohospodářské služby. WOWAX vs. MSCI World

Investiční možnosti

V každém případě je nutné zohlednit riziko akciových trhů. Pokud dojde ke všeobecnému tržnímu poklesu, ani akcie "modrého zlata" nebudou ochráněny před tímto pohybem.

Velmi vypovídajícím způsobem tento segment ilustruje certifikát WOWAX Alpha (ISIN DE000SG3SQ27). U tohoto produktu nechal emitent (Société Générale) proti sobě nastoupit dva indexy: World Water Index (WOWAX) a globálně proslulý index MSCI World Total Return. Od své emise (před necelými čtyřmi roky) se kurz certifikátu nikdy nedostal trvale nad svoji emisní úroveň ve výši 100 eur, ačkoliv trend je již od března růstový.

Starý Top Tip: WOWAX

Nicméně i přesto je pro investici do "modrého zlata" smysluplné indexové řešení. Pouze tak lze vhodně a nejlepším způsobem napodobit toto heterogenní odvětví a současně dosáhnout dobré diverzifikace rizika. Za doporučení stojí zejména ETF (od společnosti Lyxor) (ISIN FR0010527275), který má za podklad právě WOWAX.

Dobrá volba, jak by ne. ETF vyplácí dividendy společností zohledněných v indexu. U tohoto produktu je navíc požadován srovnatelně nižší roční správní poplatek, a to ve výši 0,6 procenta. Ve srovnání s certifikátem od Société Générale (ISIN DE000SG1WWX9) na identický index, je však s ETF dosažená performance spíše zklamáním. Ačkoliv je certifikát Société Générale zatížen vyšším manažerským poplatkem ve výši 0,85 procenta, dosáhl od srpna 2010 zhodnocení 10,3 procenta. Naproti tomu ETF si připsal zisk pouze 5,8 procenta. Pokud bychom připočetli i vyplacené brutto dividendy ve výši 0,34 EUR, tak by se zvýšil celkový výnos na 8,0 procent.

Široký "vodní" barometr

Index WOMAX je starý známý. Tento barometr spatřil světlo světa díky Société Générale. Lepšího zhodnocení než WOMAX dosáhly z dalších deseti na trhu dostupných index certifikátů pouze dva.

Jedním z nich je cenný papír emitovaný na pokladový index "S&P Global Water Total Return" (ISIN DE000GS2WAT1) od společnosti Goldman Sachs. Tento cenný papír zhodnotil o téměř dvanáct procent, a protože roční manažerský poplatek činí jedno procento, musela se outperformance oproti indexu WOMAX dosáhnout na jiných místech. Jedním z možných důvodů je větší diverzifikace.

Vontobel Wasser Total Return vs. S&P Global Water

Švýcarští experti na "vodu"

Od srpna uplynulého roku dosáhl nejlepší výkonnosti "Vontobel Wasser Total Return" certifikát (ISIN DE000VFP11N8). S růstem o plných 12,3 procenta ukázal produkt své konkurenci záda. Zvolený podklad index certifikátu vykazuje některé paralely s indexem WOMAX. Počet zohledněných akcií dosáhne na dvacet.

Švýcaři přenechávají stock picking externím specialistům: Rating-agentura INRate, se sídlem ve Švýcarsku, prověří každý rok složení indexu a postará se o případnou úpravu váhových zastoupení. Manažerský poplatek za tyto služby činí 1,2 procenta p.a.

Charakteristiky jednotlivých certifikátů

Pokračování článku najdete na serveru Zertifikatejournal.cz