Sója: Příští tři měsíce se bude vyprodávat a cena klesne
|

Sója: Příští tři měsíce se bude vyprodávat a cena klesne

V seriálu o sezónnosti jednotlivých komodit se dnes budeme věnovat sóje. Použitá data jsou opět upravena o efekt rolování. Je tudíž zohledněn vliv contanga a backwardationu.

Komodity Sója a sójové boby

Contango – situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu vyšší než cena kontraktu s bližším termínem dodání. Backwardation - situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu nižší než cena kontraktu s bližším termínem dodání.

Na obrázku 1 jsou znázorněny vzorce chování cen sóji. Graf zachycuje 5, 10, 15, 20 a 26leté průměry výkonnosti sóji (procentuální výkonnost k danému dni vzhledem k počátku roku). Z výsledků je patrné, že nejhůře si komodita vede v průběhu letních měsíců, kdy tradičně býváme svědky poklesu. Všechny průměry naznačují, že nejhorší měsíce jsou pro sóju červenec, srpen a září. Naopak velmi příznivými měsíci jsou únor, březen, duben, květen a konec roku.

Obrázek 1: Sezónnost sóji (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost sóji - průměr

Pro větší vypovídací schopnost jsme vypočítali i mediány pro různá období. Výsledky jsou oproti průměrům o něco rozdílnější. Potvrzují, že se sóje nedaří v letních měsících. Naopak růstu býváme často svědky v únoru, březnu, dubnu a květnu.

Odlišná situace ovšem nastává na konci roku, kde dlouhodobé mediány nepotvrzují prudký růst. Z grafů je zřejmé, že prudkých růstů ke konci roku jsme byli svědky až v posledních letech.

Obrázek 2: Sezónnost sóji (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost sóji - medián Výše uvedený scénář částečně potvrzuje i obrázek 3, kde je zachycena průměrná výkonnost v jednotlivých měsících za 26 let. Z grafu je zřejmé, že nejlépe si komodita vede v listopadu. Průměrné zhodnocení za 26 let se v tomto měsíci pohybuje na úrovni 2,21 %. Úspěšnými měsíci jsou dále únor, březen a duben, což potvrzuje předchozí zjištění. Naopak nejhoršími měsíci jsou červenec a září.

Obrázek 3: Průměrná výnosnost v jednotlivých měsících za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sója - průměrná výnosnost v jednotlivých měsících

Obrázek 4 zachycuje množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících. Nejvíce maxim je dosaženo v červnu, v červenci a v lednu. Nejvíce minim pak v lednu a únoru. Výsledek je spíše smíšený. Částečným potvrzením jsou dosažená maxima.

Obrázek 4: Množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sója - roční maxima a minima v jednotlivých měsících

Výše uvedené údaje stojí bezesporu za pozornost investorů. Dlouhodobí investoři mohou při obchodování sezónnosti sóji využít. Data naznačují, že vhodné je držet long pozice v únoru, březnu, dubnu a květnu. Lepší výkonnosti ke konci roku v posledních letech nedoporučujeme přikládat zvlášť velký význam. Naopak o uzavření dlouhodobých long pozic lze uvažovat před letními měsíci, kdy si komodita nevede příliš dobře. Jedná se především o červenec, srpen a září.

Aktuální cenu sójových bobů sledujte zde