Zlato: Oblíbená investice v době krize
|

Zlato: Oblíbená investice v době krize

Světová finanční krize způsobila, že se trhy poslední tři roky nacházejí ve velmi nepříznivém prostředí. Nicméně, ne všechny sektory zažívají období poklesů. Například poptávka po drahých kovech v poslední době značně vzrostla. Zejména zhodnocení zlata stojí za povšimnutí – od poloviny roku 2008 jeho cena vzrostla o celých 78 %! Jak můžeme tento trend vysvětlit?

Zlato
Zlaté cihly

Za prvé, zlato, díky své vnitřní hodnotě, do jisté míry zaručuje investorům uchování hodnoty jejich majetku. Jak soukromí investoři tak i centrální banky čím dál tím více využívají tuto komoditu k diverzifikaci svých portfolií.

Aktuální cenu zlata sledujte zde

Za druhé, faktorem působícím na růst ceny zlata je také nepřímá úměra mezi poptávkou po drahých kovech a úrokovou mírou. To znamená, že při nízkých úrokových mírách cena zlata roste. Od vypuknutí finanční krize centrální banky téměř po celém světě snížily úrokové míry na minimum a zdá se, že dramatické zvyšování v následujících letech nehrozí.

Do třetice je zlato často využíváno evropskými investory k měnovému zajištění dolarových investic. V případě zhodnocení amerického dolaru a souběžném růstu ceny zlata (jako tomu bylo například v roce 2010) investice do této komodity funguje jako prevence proti ztrátám způsobeným poklesem kurzu eura vůči USD.

Čeká nás návrat zlatého standardu?