Trh bankovních derivátů (CDS) to říká jasně. Situace v Evropě je horší než v roce 2008
|

Trh bankovních derivátů (CDS) to říká jasně. Situace v Evropě je horší než v roce 2008

Hodně evropských politiků se zuby nehty brání přirovnání současné krize k vývoji v roce 2008, kdy zkrachovala investiční banka Lehman Brothers a finanční trh kompletně zamrzl. Trhy kreditních swapů (CDS), kterými se držitelé dluhopisů chrání před bankrotem emitenta, však indikují úplně něco jiného.

Lehman Brothers Eurozóna CDS Finanční krize

Studie analytiků z Danske Bank ukazuje na vývoji 5letých CDS šesti největších evropských bank (Societe Generale, Unicredit, Barclays, Credit Agricole, Banco Santander, BNP), že je situace minimálně vážná, protože se najde hodně investorů, kteří jsou ochotni platit za ochranu svých dluhopisových investic před potencionální "explozí" víc, než tomu bylo v roce 2008.

Vývoj evropských bankovních CDS

CDS = credit default swap

Úvěrový derivát, který slouží k přenosu úvěrového rizika mezi dvěma protistranami. Strana, která koupila kontrakt CDS, se chce zajistit proti riziku úvěrového selhání podkladového aktiva. Na druhé straně, prodávající se zavazuje uhradit ztrátu v případě zmíněného selhání. Za tuto ochranu si prodávající strana nechává platit určitou prémii.