Možné scénáře vývoje indexu Dow Jones
|

Možné scénáře vývoje indexu Dow Jones

Každá správná technická analýza libovolného z nepřeberného množství finančních titulů by měla nabízet nejméně tři scénáře budoucího cenového vývoje. Analytik, který to s budováním své odborné pověsti myslí vážně, nikdy nenabízí jeden scénář budoucího vývoje, ale dva. První scénář obvykle předpokládá budoucí růst a druhý scénář předpokládá pokles. Tím se dosáhne toho, že se analytik nikdy nemýlí a může pak tvrdit, že měl pravdu. Mistrovským dílem je pak třetí scénář předpovídající, situaci, kdy trhy jdou do strany. Následující technická analýza vývoje DJI se však přidrží obvyklého postupu a nabídne dva scénáře budoucího vývoje.

Dow Jones

Po téměř dvoutýdenním poklesu cen se propad zastaví a hodnota DJI se vrátí na úroveň 11600, v lepším a méně pravděpodobném případě na 11800. V grafu je tento růst vyjádřen číslem 1. Poté nastane korekce někam mezi 11200 až 11000, vyjádřeno číslem 2.

Chleba se pak bude lámat na růstu označeném číslem 3. Pokud se nepovede překročit vrchol tvořený čarami 1 a 2 nastane velmi pravděpodobně další vlna výprodejů v grafu označená jako červená 4, někam k psychologické úrovni 10000.

Mnohem nadějnější situace však nastane, pokud se povede překonat minulý vrchol někam k úrovni 11800 až 12000, což je označeno zeleným číslem 4. Pak by mohlo dojít po nezbytném poklesu 5 k dalšímu růstu 6 někam k úrovni 12400-12600.

Časově by se úroveň označená čísly 1-4 dala stihnout zhruba do konce srpna s tím, že výprodej bude podstatně kratší, než scénář předpokládající růst. Ostatně to není nic nového a promítlo se to i do názvosloví, kdy obchody spekulující na růst se anglicky označují LONG a obchody spekulující na pokles se označují SHORT.

Technická analýza vývoje na DJI

Hlavní rozdíl mezi analytiky a obchodníky je v tom, že na rozdíl od analytiků, držících se tvrdošíjně svého pohledu na budoucí cenový vývoj, jsou obchodníci téměř vždy na správné straně trhu, protože dokáží pružně reagovat na aktuální vývoj a likvidovat okamžitě obchody, které se nevyvíjejí podle jejich představ.

Další rána pro trhy! USA přišly o nejvyšší rating!

Přeji tedy, aby se vám dařilo být vždy na té správné straně.