CETV: Erste radí KUPOVAT
|

CETV: Erste radí KUPOVAT

Analytici rakouské Erste Group nově doporučují akcie mediální společnosti CME k nákupu. Snížili sice cílovou cenu na 15 dolarům věří ovšem v postupný růst.

CME (CETV) Akcie ČR CETV
CME - investiční doporučení

Z reportu Erste:

 • Na základě svého modelu snižujeme odhady pro roky 2011-13 i provozní výkonnost v televizním segmentu, která je negativně ovlivněna v důsledku fragmentace trhu a tvrdé konkurence. Snižujeme roční cílovou cenu z 23,5 USD na 15 USD, ale zároveň vzhledem k nedávnému poklesu ceny akcií společnosti zvyšujeme doporučení z Akumulovat na Kupovat.

 • Na úrovni firmy se neudály žádné velké změny. Avšak reklamní trhy v Rumunsku (-3,6 % r/r) a Bulharsku (-3,4 %) se vyvíjí mírně hůře než námi původně očekávaná meziroční téměř stagnace. Navíc bereme v úvahu slabší výhled jak světové ekonomiky, tak ekonomiky v regionu SVE, který má dopad na odhadovaný růst reklamních trhů. Navzdory tomu stále očekáváme, že reklamní trh letos bude pokračovat v oživení v ČR, na Slovensku a ve Slovinsku.

Aktuální kurz akcií CME sledujte zde

 • CME má dobrou pozici mezi televizními provozovateli v regionu SVE s vynikající sledovaností napříč trhy, což při reálném oživení mělo podpořit její výsledky. Nicméně očekáváme, že tržby v období 2011-16 porostou ročně v průměru o 9,8 %, taženy segmentem nových médií (průměrné roční tempo růstu 20 %) a distribučním segmentem (průměrné roční tempo růstu 15,6 %). Provozní výkonnost by se ve zmíněném období měla meziročně v průměru zvyšovat o 17,6 % díky své vysoké provozní páce.

 • Akvizice Bontonfilmu posílila vertikální integraci mediální skupiny v ČR a na Slovensku. Cena byla dohodnuta na 12,5 milionu USD (tzn. na relativně zajímavých násobcích P/S2010 0,4 a EV/EBITDA2010 blízko k 4,8). Avšak loňský rok byl pro Bontonfilm výjimečný kvůli hojně navštěvovaným filmům (například Avatar), a proto jeho ziskovost bude v následujících letech ve srovnání s rokem 2010 mírně klesat.

 • Největším problémem pro CME je její relativně vysoká úroveň dluhu (čistý dluh ke konci letošního roku očekáváme 1,14 miliardy USD) spolu s vyšší mírou rizika a volatility kvůli nejistotě na trzích jihovýchodní Evropy (Bulharsko a Rumunsko).

  Rizika a růstové impulzy

Hlavní pozitivní faktory můžou být shrnuty takto:

 • Lídr na všech trzích, kde společnost působí, s velkou vyjednávací tržní silou.

 • Reklamní výdaje v přepočtu na obyvatele jsou výrazně pod úrovněmi v západní Evropě, což ponechává prostor pro konvergenci.

 • Synergie s Time Warner v oblasti programů (obsah, nové kanály, scénáře), možné další navýšení podílu TW (možné od 2013).

 • Digitalizace volně dostupného vysílání otevírá dveře pro další kanály a využití velké filmové knihovny CME.

 • Vertikálně integrovaná společnost.

CME - změna odhadovaných výsledků

Významná rizika představují následující faktory:

 • Relativně vysoká páka (čistý dluh mírně nad 1,14 mld. USD na konci 2Q11, možné problémy s financováním; avšak splatnost byla odložena do vzdálenější budoucnosti, tzn. 2013 a dále).

 • CME je vystavena volatilním trhům v regionu SVE, což se také projevuje na kolísání ceny akcií.

 • Kolísání měnových kurzů hraje důležitou roli, protože většina tržeb je generována v lokálních měnách.

 • Vysoké zadlužení je vždy záležitostí ke sledování.

Zdroj: Erste Group Bank