Nová báze indexu PX: Telefónica vzala bronz Komerční bance
|

Nová báze indexu PX: Telefónica vzala bronz Komerční bance

Od konce pátečního obchodování platí nová báze hlavního indexu pražské burzy PX, která od pondělního obchodování na čtvrt roku změní váhu jednotlivých titulů obchodovaných v segmentu SPAD. Největší změnou v rámci této kvartální rebalance bude z pohledu pokles váhy NWR a obdobně velký nárůst váhy akcií Telefóniky CR, který z titulu udělá "bronzový" v rámci indexu. Rozhodným dnem pro periodickou aktualizaci báze indexu PX se v souladu se zásadami stanovenými BCPP stal 31. srpen 2011.

Index PX Akcie ČR
Báze indexu PX platná od 19. září 2011

"Požadavkům Zásad kladeným na bazické emise indexu PX vyhovělo 14 emisí obchodovaných ve SPAD. Aktualizovaná báze indexu PX bude obsahovat 14 bazických emisí. K redukci počtů cenných papírů uplatněných ve výpočtu indexu dochází u emisí ČEZ a ERSTE GROUP BANK z důvodu překročení maximální podílu emisí na tržní kapitalizaci a emise VIG a KIT digital z důvodu nedosažení 10% podílu kusového objemu dosaženém na BCPP vůči kusovému objemu dosaženém na zahraničním trhu," píše se ve zprávě pražské burzy.

Změny vah celkově vyznívají nejvíce negativně pro akcie NWR (-2,87 procentního bodu), nejlépe potom u Telefóniky CR (+2,72 p. b.). "Díky silnému překonání výkonu celého trhu akciemi Telefónica CR v rámci srpnových výprodejů vzroste váha v indexu ze 17,01 na 19,73 %, tedy na třetí největší podíl za akciemi ČEZ a Erste, které si udržely maximální 20% podíly na tržní kapitalizaci báze," vysvětluje Tomáš Tomčány, analytik Patrie Finance.

Telefónica CR tak v druhé polovině září odsune z třetího místa o pozici níže Komerční banku, jejíž váha klesne o 0,7 procentního bodu na 19,17 %. Pád o dvě místa předvedou akcie CETV, když se po snížení váhy o procento dostanou za VIG (+0,7 p. b.) i Phillip Morris ČR (+0,58 p. b.).

Z pohledu změny počtu akcií využívaných pro tvorbu báze indexu PX došlo k největším změnám u akcií Erste (+24,5 %), a to kvůli výraznému zaostání titulu za výkonem českého trhu, tvrdí Tomčány na základě svého výpočtu.

U společností s nízkou tržní kapitalizací dojde podle analytika Patrie Finance k největším změnám v počtu akcií u KIT digital (+224 %) a VIG (+41 %). Tyto změny jsou pro trh důležité, protože institucionální investoři, kteří změny v indexu sledují, mohou v návaznosti na změny počtu akcií obdobně upravit svá investiční portfolia.

Aktuální vývoj českých akcií sledujte zde