Proč Buffett oznámil odkup akcií Berkshire Hathaway?
|

Proč Buffett oznámil odkup akcií Berkshire Hathaway?

Podle mě se nejedná o běžný odkup akcií, ale o přípravu na propad trhů. Firma oznámila, že bude odkupovat vlastní akcie třídy "A" a třídy "B" za cenu nepřevyšující účetní hodnotu připadající na jednu akcii o více než 10 %. Jako důvod byla uvedena skutečnost, že akcie firmy považují za významně podhodnocené.

Berkshire Hathaway Světové akcie Zpětné odkupy akcií
Warren Buffett

Někdo si prohlášení může vyložit tak, že Berkshire Hathaway nevidí jiné vhodné investiční příležitosti, nenachází na trhu výrazně podhodnocené akcie a nákup vlastních akcií vidí jako nejlepší příležitost, a to i za cenu, že je nakoupí mírně nad účetní hodnotou. Toto je obvyklé vysvětlení většiny zpětných odkupů.

Přiznávám, že mě ochota Berskhire Hathaway nakupovat vlastní akcie za ceny převyšující účetní hodnotu překvapila. Nabízím proto druhý pohled.

V oznámení není termín ani povinnost odkup realizovat. Co když se Warren Buffett bojí velkého propadu trhů? Potom si tímto oznámením otevřel možnost nakupovat vlastní akcie, kdy uzná za vhodné.

Těchto šest firem sedí na hromadě hotovosti. Jejich akcie jsou BUY!

Maximální výše zpětného odkupu byla oznámena pouze nepřímo. Výše hotovosti neklesne pod 20 miliard USD. Na konci června měl holding Berkshire Hathaway více než 47 miliard USD, poté pomáhal Bank of America.

Hrubým odhadem lze počítat, že má firma na odkup svých akcií zhruba 20 miliard USD, což při dnešních cenách umožňuje nakoupit více než 10 % emitovaných akcií.

Může tak alespoň částečně intervenovat ve prospěch vlastních akcií a korigovat jejich případný propad. Zároveň může udělat dobrou investici, pokud využije pádu cen a nenajde lepší příležitost jinde. Intervenční nákupy sotva zabrání propadu cen akcií, ale pokud budou akcie klesat pomaleji, může to být dobrý marketingový nástroj.