Nenechte se strašit. Ropa bude!
|

Nenechte se strašit. Ropa bude!

Už dlouho se na nás ze všech stran valí katastrofální scénáře - brzy nastane energetická krize. Obavy o světové zásoby ropy cenu černého zlata poženou vzhůru. Poptávka přitom stále roste, na scéně se totiž kromě vyspělých ekonomik zabydlely ty rozvíjející se v čele s Čínou.

Ropa Ekonomika Energetika
Ropa - ilustrační foto

Bod zvratu

Někteří odborníci upozorňují, že se svět přibližuje k bodu, kdy bude dosaženo maximální produkce ropy. Nepředvídatelná krize je podle nich už na dohled. Důsledkem má být celosvětový chaos, ne-li dokonce války, hladomor, ekonomická deprese či zánik druhu homo sapiens.

Laureát Pulitzerovy ceny Dan Yergin však tvrdí, že zásoby ropy a zemního plynu v posledních 20 letech rostou, a odmítá teorie, že ropa brzy dojde. V rozhovoru pro Wall Street Journal představil svůj výhled světové energetiky.

Datum dosažení zlomového bodu už bylo několikrát posunuto. Nejdříve to byl podzim 2005, pak měla nepřekonatelná ropná nouze přijít po roce 2007, pak letos, dnes "hrozí výrazné riziko, že nám ropa nebude stačit před rokem 2020".

Připravte se na nejhorší: Rok 2012 bude ve znamení globální katastrofy! - 1. díl

Existuje ovšem i jiná představa o budoucnosti ropy. Bude pokračovat růst produkce ropy, která se zhruba v polovině století ustálí, a pak dojde k postupnému snižování těžby. Ne však z důvodu nedostatku světových zásob, nýbrž na základě zvýšené efektivnosti využívaných technologií, které budou mít za následek ochabnutí poptávky po černém zlatě.

Ale ekologičtí odborníci si tvrdošíjně vedou svou a nepřestávají malovat čerta na zeď. "Polovina světových zásob již byla vytěžena a k okamžiku, kdy dojde ten zbytek, se nebezpečně přibližujeme. Čím rychleji budeme ze sklenice pít, tím dříve bude prázdná."

Ropa Brent je dražší než WTI. Proč?

Riziko ropné krize? Už je to tu zase!

Je to již popáté v dějinách, kdy svět dostal strach, že dojde ropa. Poprvé to bylo v 80. letech 19. století, kdy se ropa těžila v Pensylvánii a roznesly se zvěsti, že se černé zlato už nikde západně od Mississippi nenachází. Brzy nato byla objevena naleziště v Texasu a Oklahomě.

Podobné obavy ovládly svět po 2. světové válce a vyústily v ropné šoky 70. let. Od roku 1978 byla produkce navýšena o 30 % a objevují se stále nové rezervy. I strana poptávky zažila podstatný posun, ať jde o daleko efektivnější automobily, úsporné spotřebiče, žárovky i baterie, nebo produkci elektrické energie z alternativních zdrojů. To všechno jsou přesvědčivé důvody, proč bychom měli věřit v pružnost reakce světa na případné řešení ztenčujících se ropných zásob.

Ropné šoky 70. let byly predikovatelné

Marion King Hubbert byl jedním z nejcitovanějších a nejkontroverznějších vědců, kteří se zabývali problematikou nerostných surovin. Ve 40. letech ho zaujalo tvrzení tehdejších geologů, že jsou zásoby ropy na 500 let. Rozhodl se proto udělat vlastní analýzu. V roce 1956 publikoval převratnou teorii, která už bude navždy spjata s jeho jménem. Varoval, že ropná produkce Spojených států dosáhne maxima mezi lety 1965 až 1970. Jeho predikce šokovala svět.

Když však americká produkce ropy dosáhla nejvyšší úrovně v roce 1970 a začala klesat, následoval šok z ropného embarga v roce 1973. **Hubbert byl prorok, někdy se proto také ropným šokům 70. let říká podle něho "Hubbertův zlom".

Hubbert byl velmi pesimistický ohledně budoucnosti ropného průmyslu. Tvrdil, že bude éra ropy krátkou epizodou v historii lidstva. V roce 1978 předpovídal, že děti narozené v roce 1965 budou svědky toho, jak svět spotřebuje veškerou ropu. Byl přesvědčen, že po ropných šocích lidstvo nečeká žádný ekonomický růst.

Někteří jeho nástupci dodnes tvrdí, že se Hubbert ve svých pečlivých propočtech nemýlil. Americká produkce kopírovala Hubbertovu křivku pouze s malými odchylkami. Ale tyto malé odchylky ve skutečnosti zanedbatelné nejsou. Hubbert sice dokázal téměř přesně stanovit datum, kdy dosáhla americká produkce maxima, podcenil však množství, které nakonec i po dosažení tohoto bodu USA dokázaly vyprodukovat.

Deutsche Bank: Kupujte zlato a kukuřici, opatrně s mědí a ropou

K roku 2010 byla ropná produkce 3,5krát vyšší než podle Hubertových propočtů: 5,5 milionu barelů za den oproti Hubbertovým 1,5 milionu. Nepatrná odchylka.

Současná čísla o produkci ropy

Dosud vyprodukované množství ropy: 1 bilion barelů

Očekávané množství technicky a ekonomicky dosažitelné ropy: 1,4 bilionu barelů

Celkový očekávaný potenciál světových ropných zásob: 5 bilionů barelů

Světová produkce ropy
Zdroj: WSJ