Kde se spotřebuje nejvíce ropy? USA na čele žebříčku spalovačů
|

Kde se spotřebuje nejvíce ropy? USA na čele žebříčku spalovačů

Zvyšující se ceny ropy na světových trzích jsou požehnáním pro největší exportéry. Pro importéry se naopak stávají problémem, protože nepříznivě ovlivňují inflaci v zemi a obchodní bilanci. Kdo jsou největší konzumenti černého zlata na světě a kde se nejvíce zvyšuje poptávka po ropě? Odpovědi poskytnou následující řádky.

Ropa Osobní spotřeba

Na prvním grafu je znázorněn podíl jednotlivých zemí na globální spotřebě ropy v roce 2010. Aktuální statistiky BP uvádějí globální spotřebu ropy v minulém roce na úrovni 87,38 milionu barelů denně.

Z obrázku je zřejmé, že jednoznačně největší podíl mají Spojené státy (21,1 %). Na druhém místě je Čína (10,6 %) a na třetím Japonsko (5 %). Ze 13 největších spotřebitelů spadá 7 zemí do kategorie rozvíjejících se trhů. Ještě v roce 2000 to bylo pouhých 5 zemí. Ze srovnání s rokem 2000 dále vyplývá, že podíl Spojených států na spotřebě klesá.

Podíl jednotlivých zemí na globální spotřebě ropy v roce 2010

Podíl jednotlivých zemí na globální spotřebě ropy v roce 2000 Význam emerging markets neustále roste. Potvrzuje to i další obrázek, na kterém je znázorněna změna poptávky oproti roku 2009. Globální poptávka se meziročně zvýšila o 3,1 % (+2,67 mil. barelů denně) na 87,38 milionu barelů denně. Z údajů je zřejmé, že největší růst poptávky zažívají rozvíjející se ekonomiky.

Ty zároveň v posledních letech táhnou vzhůru globální poptávku. Průměrný meziroční růst poptávky v případě 10 zemí s největším růstem činí 10,8 %. Za pozornost bezesporu stojí, že se zde objevují kromě menších zemí i Čína, Rusko nebo Brazílie, které patří do desítky největších spotřebitelů ropy na světě (viz první graf). V případě tří největších spotřebitelů ropy v rámci rozvinutých zemí (USA, Japonsko, Německo) byl nárůst velmi mírný.

Změna poptávky oproti roku 2009

Z výše uvedených grafů vyplývá, že Spojené státy hrají na trhu s ropou zcela zásadní roli. Svou spotřebou výrazně převyšují jiné státy. USA jsou zároveň třetím největším producentem ropy na světě. V roce 2010 spotřebovaly 19,1 milionu barelů ropy denně. To znamená, že přibližně 4,5 % světové populace bylo zodpovědné za 21,1 % podíl spotřebované ropy (pokud by Čína spotřebovávala na obyvatele tolik ropy jako USA, potom by její denní spotřeba činila 82,6 milionu barelů, což je hodnota "téměř shodná" s celosvětovou spotřebou v roce 2010).

Přibližně 11,7 milionu barelů denně (61,3 % z celkové poptávky) muselo být importováno do USA ze zahraničí. Za největší podíl importované ropy a ropných produktů je zodpovědná Kanada (25 %), Saúdská Arábie (12 %), Nigérie (11 %), Venezuela (10 %) a Mexiko (9 %). Z výčtu zemí je zjevné, že značná část dovážené ropy pochází z poměrně nestabilních regionů (Nigérie, Venezuela).

Je jasné, proč jsou investory na trzích s ropou tak citlivě vnímány statistiky o hospodářském růstu Spojených států a o tamních zásobách ropy a poptávce. Jakékoli změny ve spotřebě největší ekonomiky světa ovlivňují zcela zásadně celý trh s ropou. Čím dál větší pozornost je ovšem věnována Číně.