Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro zářijové obchodování.

ČEZ NWR Unipetrol Energetika Akcie ČR
ČEZ

ČEZ

Trh se postupně vrací ke sledování fundamentu, konkrétně k cenám elektrické energie, která se opětovně dostala nad 58 EUR/MWh. Posledně jsme sledovali rozpětí 57-58 EUR/MWh.

Výsledky za 2Q11 byly zklamáním kvůli nižšímu množství prodaných povolenek CO2, než bylo projektováno. Provozní zisk EBITDA byl ve výši 17,3 mld. Kč vs. oček. 18,8 mld. Kč. Běžný provoz pak vykázal vývoj v souladu s projekcemi. Spíše dle očekávání společnost upravila směrem nahoru celoroční výsledky na úrovni čistého zisku o 0,5 mld. Kč (+1,2 %) na 40,6 mld. Kč.

Pro září nečekáme zveřejnění významnějších událostí. Sledovat se mohou rozbory kolem třetího alokačního období pro emisní povolenky, které byly oficiálně uznány tak, jak bylo v původním návrhu, tedy že od roku 2013 bude postupně klesat procento povolenek, které jsou udělovány zdarma, a to ze 70 % až na nulu v roce 2020. Poslední z našeho pohledu trochu nešťastná vyjádření ministra financí (nesouhlas s udělováním povolenek zdarma) k tomuto tématu mohou opětovně vzbudit spíše nejistotu ohledně tématu. Na druhou stranu nevnímáme, že by mělo dojít k nějaké změně z již dohodnutého schématu.

Současné ceny na úrovni 770-780 Kč vnímáme z dlouhodobého hlediska jako zajímavé. Avšak je nutné zmínit, že aktuálně je ČEZ i v regionu více preferován než například polští konkurenti, což je vidět na cenovém vývoji, kdy je ČEZ relativně nadhodnocen nad polskou konkurencí, o západní, resp. německé konkurenci nemluvě. Tato skutečnost může při uklidnění situace odlákat investory do relativně cenově atraktivnějších aktiv v rámci sektoru (avšak je nutno přiznat, že zmínění konkurenti mají jistá specifika, která nižší relativní cenu mohou ospravedlňovat). NWR logo

NWR

Výsledky za 2Q11 s provozním ziskem EBITDA 168 mil. EUR (+49 % r/r) byly v souladu s projekcí trhu. Lehkým zklamáním bylo oznámení produktového mixu, kdy společnost nedodrží plán v neprospěch výnosnějšího koksovatelného uhlí. Nová projekce je celoroční prodejní mix 48 % (koksovatelné) a 52 % (elektrárenské uhlí). Původně byl mix 50:50. Současně je však vhodné připomenout, že mezi investory již spíše panovala nejistota ohledně splnění daného mixu vzhledem k dosavadnímu těžebnímu mixu. Důvodem je především technologie, což je pro nás rovněž spíše nepříznivým aspektem, protože tento fakt vnímáme jako hůře narovnatelný/ovlivnitelný.

Společnost se rovněž vyjádřila k očekávaným cenám koksovatelného uhlí pro 4Q, které by měly nadále lehce ustoupit ze současných úrovní. Dané očekávání je široce vnímáno i trhem včetně naší projekce.

Jen zopakujeme, že na trhu je stále nabídka majoritního vlastníka BXR se zhruba 6 % podílem (16 mil. ks), který stále může působit. Nicméně nepředpokládáme, že by současné ceny byly pro BXR zajímavé.

Z posledního komentáře, kdy jsme vnímali ceny kolem 200 Kč sice zajímavě, ale stále spíše s konzervativním pohledem, aktuální úrovně kolem 160 Kč jsou pro naši projekci již atraktivní. I přes potenciální očekávané zpomalení ekonomického růstu v Evropě se stále domníváme, že ceny komodit díky asijské poptávce nepoklesnou natolik, aby ospravedlňovaly současné úrovně. Samozřejmě sentiment může být na cyklické tituly, jako je NWR, díky vývoji ekonomiky více volatilní. Unipetrol logo

Unipetrol

Výsledky za 2Q11 byly spíše pod odhady na provozním zisku EBIT na úrovni 224 mil. Kč (-72 % r/r) vs. oček. 257 mil. Kč. Rozdílem k odhadu je především nižší jednorázová položka prodeje emisních povolenek, která byla nakonec 150 mil. Kč vůči avizovaným 200 mil. Kč, které byly již započítány v projekcích. Celkově meziročně táhl výsledky dolů segment rafinérie, kde se společnosti kvůli makroekonomickým podmínkám nedaří zvýšit ziskovost.

Nadále se budou sledovat provozní data, a to především se zaměřením na rafinérii a na udržení solidní ziskovosti v petrochemii, kde poslední data ukázala lehký ústup z vrcholných hodnot.

V září rovněž započne rozsáhlá odstávka rafinérie v Litvínově, která je plánována na déle než měsíc. Tento fakt je však očekávaný.