Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens
|

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens

Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens. Potenciál dividendových akcií v systému SPAD na pražské burze pro zářijové obchodování.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) Philip Morris ČR Telefónica
telefonica

Telefónica C.R.

Titul byl podporován na úrovních kolem 420-430 Kč, díky zajímavému hrubému dividendovému výnosu přes 9 %, který byl s titulem obchodován do 2. září.

Nadále však očekáváme, že ex-dividend (5. září) přinese větší pokles ceny než samotná dividenda, a to kvůli tomu, že zůstává otazník, jak bude společnost řešit situaci s udržením absolutní výše hrubé dividendy (kolem 40 Kč/akcii).

I když společnost nadále utvrzuje ve své ochotě snížit volatilitu absolutní výše dividendy, bližší informace k případnému řešení se pravděpodobně dozvíme až u příležitostí výsledků za celý rok, tedy v únoru 2012.

Tato situace může přinést zvýšenou nervozitu, kde pravděpodobně dalším spíše nepříznivým faktorem může být spekulace nad schopností společnosti dostát letošním cílům snížení OIBDA na konci roku -1až -5 % r/r při 1H11 -8,3 % r/r.

Celkově jsme na současných úrovních na titul neutrální. Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Výsledky za 1H11 dopadly z našeho pohledu dle očekávání a na nekonsolidované bázi společnost vykázala zisk 1 186 mil. Kč (+1,5 %) vs. oček. 1 194 mil. Kč. Nadále se potvrdily očekávané trendy, a to výraznější příspěvek ostatního exportu, větší cenový pozitivní efekt při negativním objemovém efektu v ČR a překvapivě téměř nezměněné tržby ze Slovenska při nižším objemu, který však nabral na akceleraci z výrazně negativních čísel za 1Q11.

Nadále vnímáme jako potenciální rizikový faktor především zvyšování daní na pokrytí vládních výdajů. Prozatím je přijato zvýšení spotřebních tabákových daní na rok 2012 a dále na 2014 v závislosti na měnovém kurzu. Cílem je dosažení 90 EUR/1000 cigaret. V současnosti má ČR zhruba 83 EUR/1 000 cigaret při kurzu 24,15 Kč/EUR.

Naplánované zvyšování daní je však spíše kosmetické, zhruba 2-3 Kč na krabičku, oproti předchozím krokům v letech 2004-2007. Výsledkem je však nemožnost zvýšení marží společnosti, která pravděpodobně opětovně část svých marží obětuje právě daňovým nárůstům, jako tomu bylo v minulosti.

V současném investorském sentimentu je PMČR zajímavou volbou díky defenzivnímu charakteru (zajímavý hrubý dividendový výnos kolem zhruba 7,5-8,5%). Na druhou stranu současnou cenu kolem 10 700 Kč vnímáme jako neutrální z pohledu hodnoty společnosti.

Rovněž se domníváme, že pomalu spíše vyhasíná spekulace na kroky mateřské společnosti na vykoupení minoritních podílů vzhledem k letošnímu vyplacení téměř všech zadržených zisků formou dividendy. Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens

Výsledky za 2Q11 zaostaly za očekáváním při provozním zisku EBITDA na úrovni 7 mil. EUR vs. oček. 7,9 mil. EUR. Rozdíl je již na tržbách, kde důvodem je nižší objem i realizovaná cena, alespoň z našeho pohledu.

Na druhou stranu management společnosti potvrdil výhled do konce roku, a to pokles EBITDA o 2-7 % r/r. Pozitivní výhled je na 3Q11 díky obratu v cenách polymerů, který by měl být tentokrát pro společnost pozitivní.

Komentáře k nové lince jsou v souladu s dřívějším prohlášením a letos by měla přispět 5 tis. tun do celkové výroby. Investice v Egyptě prozatím probíhá dle očekávání a čeká se na podepsání příslušných smluv (v řádu měsíců).

Titul potvrzuje svůj defenzivní charakter a nadále může být kandidátem pro zajímavou defenzivní investici, i když současné ceny na úrovni 450 Kč jsou z našeho hlediska spíše neutrální. Na trhu je vidět poměrně solidní kupec, což nás vede k myšlence, že titul má jen limitovaný prostor pro pokles, což může dále potvrdit defenzivní charakter akcie a omezit volatilitu i při výrazně volatilním celkovém trhu.