Ohlédnutí za rokem 2011: Defenzivní sektory vítězí
|

Ohlédnutí za rokem 2011: Defenzivní sektory vítězí

Rok 2011 se nesl ve znamení značných vln na většině trhů. Tu fyzicky první přineslo ničivé tsunami v Japonsku. Další pak měla na svědomí pokračující dluhová krize v Evropě a s ní spojené otazníky nad záchrannými půjčkami některým evropským státům. Ani postupné snižování ratingu periferních států eurozóny, a také snížení ratingu Spojených států, důvěru investorů v trhy rozhodně nezvýšily.

Sektory Defenzivní investování Zdravotní péče Potraviny

Ve snaze nalézt bezpečný přístav přesunuli mnozí investoři investice do bezpečnějších vod dluhopisů, respektive dluhopisových fondů. Pro ty byl uplynulý rok poměrně vydařený, alespoň v porovnání s akciemi. Rizikovější instrumenty často zakončily rok se ztrátou.

Vývoj akciových trhů ve světě - prosinec 2011

Mezi ING fondy se přesto do pětice nejúspěšnějších fondů probojovaly dva akciové: ING Zdravotní péče (+6,9 %) a ING Potravin a nápojů (+6,2 %).

Oba investují v rámci tzv. defenzivních sektorů, jejichž výkonnost není tak závislá na vývoji ekonomického cyklu. Hodnota portfolia těchto fondů obvykle kolísá méně, a z toho důvodu jsou určeny konzervativnějším investorům.

Fond ING Zdravotní péče

Tento fond investuje do společností z oborů zdravotnických zařízení a služeb, výzkumu, vývoje, výroby nebo propagace farmaceutických a biotechnologických produktů. V rámci investiční strategie sází na klíčová investiční témata, jako je růst na rozvíjejících se trzích, změny v demografii obyvatelstva, farmaceutické inovace a další.

Při výběru konkrétních akciových titulů si vybírá silné hráče na trhu, společnosti s vysokým inovativním potenciálem i tituly, které jsou podhodnocené kvůli specifickým rizikům. Mezi TOP 10 akcií patří v současné době akcie známých společností, například Johnson & Johnson, Pfizer nebo Novartis.

Zdravotnictví předpovídáme i v blízké budoucnosti pozitivní vývoj. Sektor stále produkuje vysoké výnosy na akcii a cash flow. Navíc firmy v tomto odvětví nabízejí velmi slušný a stabilní dividendový výnos ve srovnání s nízkými úrokovými sazbami, které očekáváme v následujících letech.

Výnosy ING fondů

Fond ING Potravin a nápojů

Fond využívá ke zhodnocení aktuální i nové trendy spotřebního sektoru. Portfoliomanažeři nacházejí nejlepší kandidáty do portfolia zejména díky fundamentální analýze. Váhy akcií ve fondu odrážejí potenciál společností k růstu a berou v úvahu případná konkrétní rizika.

Akcie vybírají manažeři z oblasti výroby a distribuce potravin, nápojů a tabáku, výroby spotřebního zboží nebo maloobchodu s potravinami a drogerií. Typicky se v portfoliu nachází zhruba 30 až 40 akciových titulů. Největší podíl momentálně mají Nestlé, PepsiCo, Philip Morris nebo Unilever.

Oba sektorové fondy si v nejistém tržním prostředí vedly velmi dobře. S narůstajícími obavami z budoucího ekonomického vývoje to byly a mohou být obory, ve kterých se vyplatí mít zainvestovánu část prostředků. Fondy jsou pro české investory k dispozici v USD.