Také na klesajících trzích máte šanci vydělat
|

Také na klesajících trzích máte šanci vydělat

Nejistota – v současnosti hlavní téma na kapitálových trzích. Skoro každý den k nám dorazí nové Jobovy zprávy – dluhová krize v eurozóně trhy permanentně zaměstnává, a ani analytici MMF neočekávají brzké zlepšení. Mají investoři zajistit stávající pozice, nebo vsadit na další kurzovní poklesy?

Spekulace DAX Světové akcie Finanční páka Certifikáty Dluhová krize
Pokles trhu

Ani německá ekonomika nemůže zůstat dlouhodobě zcela imunní vůči globálnímu poklesu. Hospodářské propojení je příliš silné. To je patrné i z nových odborných průzkumů. Rovněž zprávy ohledně dobrých hospodářských výsledků se mohou v následujících měsících spíše zhoršit, především z důvodu negativních očekávání.

Na druhou stranu je pozitivní, že jsou v současnosti úrokové sazby na kapitálových trzích velmi nízko, a tak nelze počítat s inflační kompenzací. Logickým důsledkem by tak mohl být nákup akcií. Avšak mnoho dlouhodobě orientovaných investorů vstoupilo v uplynulém období spíše do "nákupní stávky". Takže se nedá očekávat rychlý pochod německého akciového indexu směrem k historickým maximům nad úrovní 8 000 bodů - ani přes extrémně vysokou úroveň likvidity.

Investoři dnes nejvíce řeší, zda mají zajistit stávající pozice, nebo odpovídajícím způsobem spekulovat na další kurzovní poklesy. Ne všechny short produkty jsou ovšem vhodné pro obě zmíněné varianty.

Klasickou sázkou na pokles je ShortDAX certifikát (ISIN DE000DB2SRT5) od Deutsche Bank. Tento produkt umožní participovat na poklesech německého indexu v poměru jedna ku jedné. Přitom není nutné platit poplatky za management. Investoři musejí počítat pouze s tzv. spreadem (rozdíl mezi nákupem a prodejem) ve výši 0,03 %.

K celkovému zajištění se tento produkt rozhodně nehodí, protože by vyžadovalo nasazení kapitálu ve stejné výši, jako je odpovídající "long angažmá", které bychom chtěli zajistit. Kromě toho nemá smysl, abychom zaujímali pozice v této velikosti. Prodej long pozice by měl ve skutečnosti stejný efekt.

Jak vybrat akcie, které nekolísají? Tento fond to udělá za vás!

Oproti tomu jsou na trhu dostupné Exchange Traded Funds (ETF) mající za podkladové aktivum index LevDAX, které jsou navíc vybaveny finanční pákou. Index LevDAX, patří mezi strategické indexy, od roku 2006 je kalkulován Deutsche Börse a umocňuje vývoj německého indexu DAX faktorem dva při každodenním přizpůsobení. Odpovídající produkt má pro investory v nabídce opět Deutsche Bank - db X-trackers (ISIN LU0411075020).

Faktor dva není přesný

Ovšem také u tohoto produktu existuje několik zvláštností, na které je potřeba brát ohled. S faktorem přesně v dvojnásobné výši lze na pohybech podkladového aktiva participovat v průběhu dne jen za předpokladu, že bude investice provedena na začátku obchodování. Již nepatrná změna na začátku obchodování zkreslí následné efekty.

Páka se vždy vztahuje ke změnám za předchozí obchodní den a je nutné odečíst také náklady spojené s financováním (EONIA sazba – aktuálně kolem 0,375 % p. a.) a celkové náklady ve výši 0,6 % p.a. Kromě toho může také dojít k úpravě v průběhu obchodního dne. To v případě, že by index DAX ztratil v průběhu denního obchodování více než 25 % ze své hodnoty. To se ovšem dosud nikdy nestalo.

Komplexní pákové ETF

ETF ztělesňuje uložení zvláštního majetku. Majetek investorů je oddělen od majetku emitentů, a tudíž nepodléhá tzv. riziku bonity emitenta. Ovšem tato struktura je možná jen díky swapovým operacím. Plná replikace zde není možná. Pákové ETF jsou ještě komplexnější, než je na první pohled patrné. Jsou tedy v první řadě zajímavé pro investory, kteří na burzách neobchodují s futures kontrakty.

ETF mají tendenci posilovat příslušný trend. Díky každodennímu přizpůsobení páky na úroveň faktoru dva lze při trvalých poklesech docílit zisků, které budou výrazně vyšší, než bychom u faktoru dva očekávali. Oproti tomu může volatilní stagnace trhů dokonce vést ke ztrátám. Short produkt na LevDAX je proto vhodný jen jako krátkodobý instrument.

Jako "klasický" zajišťovací instrument jsou v první řadě vhodné pákové produkty. Přitom individuální potřeby investorů stojí přirozeně na prvním místě. Bez přesné představy o výši požadované ochrany to nejde.

Dvě hlavní otázky znějí:

1. Kolik peněz chci do zajištění investovat?

2. Jak velkou long pozici je nezbytné pokrýt?

Teprve po zodpovězení těchto dvou otázek je možné se zaměřit na výběr vhodného finančního produktu pro zajištění.

Stop loss je nezbytností

Z tohoto úhlu pohledu se může zdát následující produkt z dílny DZ BANK jen omezeně využitelný pro individuální zajištění. Ovšem nabízí se pro "klasickou" short spekulaci.

Jak ochránit kapitálové zisky? 5 metod pro odpovědné tradery

Turbowarrant od DZ BANK (ISIN DE000DZ58Y58) má rozhodný den v červnu 2012 a jeho realizační cena je totožná s knock-out bariérou, která se nachází na úrovni 6 800 bodů. Odstup tudíž činí necelých 700 bodů. S ohledem na současné turbulence doporučujeme tuto short spekulaci uzavřít, jakmile dojde k růstu indexu DAX nad úroveň 6 170 bodů, protože především z pohledu technické analýzy se na této úrovni nacházejí silné nákupní signály.

K méně agresivním produktům patří Reverse Bonus certifikáty. Zde je nutné počítat se skutečností, že dividendově silný index DAX umožní emitentům nabídnout tyto Reverse-struktury za velmi dobrých výchozích podmínek. Konzervativní variantu jsme našli v produktové nabídce Goldman Sachs. Jejich Reverse (ISINDE000GS4EEU5) má splatnost v prosinci 2012 a bariéra je umístěna na 8 400 bodů.

Pokračování článku najdete na serveru Zertifikatejournal.cz