Takhle se v ČR kolektivně investovalo ve třetím kvartálu 2012
|

Takhle se v ČR kolektivně investovalo ve třetím kvartálu 2012

Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace pro kapitálový trh (AKAT) do investičních nástrojů dosahoval k 30. září 2012 849,291 miliardy korun. Drobní investoři a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 225,5 miliardy Kč. Během třetího čtvrtletí 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 3,67 miliardy Kč (+1,66 %).

Česká republika Podílové fondy

Asset Management

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. září 2012 výše 849,291 miliardy korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2012 o 21,52 miliardy Kč. Jde o konsolidovaná data za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů AKAT k 30. září 2012

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech během třetího čtvrtletí 2012 vzrostl o 3,67 miliardy Kč (+1,66 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 1,08 miliardy korun (-0,94 %), domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,75 miliardy korun (+4,43 %). Nárůst majetku během třetího čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva dluhopisových fondů, aktiva fondů fondů, smíšené fondy, akciové fondy, mírný nárůst zaznamenaly také nemovitostní fondy. Naopak zajištěné fondy a fondy peněžního trhu vykázaly pokles majetku.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna Rozdělení investic v domácích a zahraničních fondech k 30. září 2012 Vývoj majetku ve fondech v ČR (v miliardách Kč)

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (67,34 miliardy Kč), skupina České spořitelny (61,05 miliardy Kč), skupina Komerční banky (28,45 miliardy Kč), ČP Invest (14,77 miliardy Kč) a skupina UniCredit Bank (13,35 miliardy Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 849,291 miliardy Kč fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke konci třetího kvartálu byla výše objemu majetku spravovaného ve fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 56,153 miliardy Kč.

Custody

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2012 bylo provedeno celkem 75 288 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30. září 2012 hodnoty 1 741 miliard Kč, což znamená nárůst o 32 miliard Kč mezičtvrtletně.

Investiční pravidla z reálného světa
Realita tradingu se od teorií detailně propracovaných v knihách o investování diametrálně liší. Většina úspěšných investorů se shoduje na tom, že se naučili obchodovat spíše metodou pokus-omyl než na základě toho, co jim vtloukali do hlavy profesoři na nejprestižnějších ekonomických univerzitách.

Zdroj: AKAT ČR