Daňový ráj končí! Singapur zpřísňuje pravidla finančních transakcí
|

Daňový ráj končí! Singapur zpřísňuje pravidla finančních transakcí

Singapur byl dosud považován za daňový ráj. Je jednou z prvních adres pro daňové podvodníky a pro praní špinavých peněz. Daňová zátěž je velice nízká, činí nejvýše 20 %, kapitálové zisky jsou od daní osvobozeny zcela. Nyní ovšem tato daňová oáza začíná vysychat.

Daně Finanční sektor Singapur

Asijské Švýcarsko

Finanční pravidla jsou postupně zpřísňována podobně jako v Evropě. Po Švýcarsku bude i Singapur úzce spolupracovat s evropskými daňovými orgány, především s Německem. Podepsané mezistátní dohody by měly zabránit vytvoření únikových cest pro potenciální daňové hříšníky.

Dohody stanoví výměnu informací mezi jednotlivými zeměmi. To mimo jiné umožňuje německým daňovým orgánům v Singapuru sledovat účty německých daňových poplatníků. Alespoň dle německého ministerstva nepředstavuje bankovní tajemství žádnou překážku pro tento typ výměny informací.

Singapur však nechce ohrozit svou pověst seriózního finančního centra. Již s 35 zeměmi uzavřel příslušné dohody. Země se při majetkových převodech drží mezinárodních standardů, již před třemi roky byla vyškrtnuta z "šedé listiny" pochybných daňových rájů. Podle posledních informací se pracuje na novém zákonu, který bude praní peněz a nezdanitelných příjmů pokládat za trestný čin.

Velké finanční centrum

Ale Singapur je také nejrychleji rostoucím bankovním centrem na světě. V současnosti tento ostrovní městský stát spravuje majetek ve výši jednoho bilionu eur. V průběhu jednoho roku se jedná o 25% nárůst. Většina expertů se domnívá, že také v příštích letech budou roční přírůstky dvouciferné.

Hlavní akciový index Straits Times přidává meziročně přes 10 %, v eurech dokonce okolo 20 %. Při prověřování složení indexu dbá Singapore Exchange u vybraných společností především na oborovou příslušnost a adekvátní zobrazení reálných hospodářských podmínek. Proto se nelze divit, že finanční tituly udávají tón vývoje indexu - 9 z 30 titulů pochází z bankovního sektoru a zaujímá v indexu váhu téměř 40 %. Investoři, kteří chtějí do svého portfolia zohlednit Non-Quanto Tracker od Deutsche Bank (ISIN DE000DB8FST7), s tím musejí počítat.

Straits Times Index

Finanční magnet současného světa: Singapur
Kdo je na světě nejkrásnější? Ne, nebudeme se zabývat další castingovou show, která vyplňuje hlavní vysílací časy televizních stanic. Jde nám o nejlepší finanční centrum světa. Podle PricewaterhouseCoopers je v současnosti stále ještě nejoblíbenějším místem Švýcarsko, které následuje finanční centrum Londýn. Ale již v příštím roce je pravděpodobné, že se na nejvyšší místo žebříčku dostane asijský Singapur.